Høyre lanserer ti tiltak for å bekjempe ungdomskriminalitet

Bruk av fotlenke, hurtigspor i domstolene og skjerpet krav til foreldreinvolvering er blant ti forslag fra Høyre som skal bidra til å bekjempe ungdomskriminalitet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Høyre-leder Erna Solberg lanserte forslagene på partiets felleskonferanse på Sundvolden Hotel mandag.

Hun viste til at ungdomskriminalitet er et økende problem i alle de store byene. Blant forslagene for å bekjempe dette er å opprette et hurtigspor i domstolene for saker som gjelder ungdom, med mål om å redusere tiden fra lovbruddet begås til straffen gjennomføres.

Høyre vil også innføre mulighet for å ilegge oppholdsforbud ved bruk av fotlenke.

I tillegg til å innføre én-til-én-oppfølging av unge i faresonen vil Høyre skjerpe kravene til foreldreinvolvering og sette inn hjelpetiltak for sårbare familier.

Høyre ønsker også å styrke samarbeidet mellom politi og kommune, blant annet gjennom økt informasjonsdeling og lemping på taushetsplikten.

Powered by Labrador CMS