Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen, under Politiets Fellesforbunds landsmøte i Sandefjord i 2022.
Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen, under Politiets Fellesforbunds landsmøte i Sandefjord i 2022.

Foreslår strengere straff for vold mot politi

Fremskrittspartiet fremmet forslag om å skjerpe straffene for vold mot offentlige tjenesteperson.

Publisert Sist oppdatert

I dag legger Frp fram et forslag for Stortinget, om strengere straffer for vold og trusler mot offentlige tjenestepersoner.

Frp fremmer med dette et anmodningsvedtak, med mål om at det i regjeringens arbeid med lovforslaget også utarbeides klare og utvetydige lovforarbeider som gjenspeiler den politiske viljen om å straffe denne typen lovovertredelser langt strengere enn i dagens rettspraksis.

Da Per Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp og leder av Justiskomiteen, talte under Politiets landsmøte i november, sa han at det er viktig at politiet tillater seg å være tydelige om de utfordringene som er. Han la til at Norge aldri må havne i samme situasjon som Sverige, der politifolk slutter i politiet, fordi de får trusler mot seg selv og sin familie.

- Foreløpig er vi ikke der. Men det er viktig at vi forebygger en slik utvikling. Når det er mer vold mot politiet, folk som angriper politiet, og kaster brostein mot politiet som gjør sin jobb for samfunnet. Det er helt uholdbart. Derfor kommer vi til å fremme et forslag for å skjerpe straffen for vold mot politiet. Det skal ha konsekvenser å angripe politiet, og gjøre politifolk utrygge i sin jobb, sier Amundsen, fra talerstolen.

Ordlyden i forslaget som er fremmet i dag er dette: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendringer som sikrer en kraftig skjerpelse av straffene for vold og trusler mot offentlige tjenestepersoner.»

Forslaget sendes videre til behandling i Justiskomiteen.

LES OGSÅ: Per-Willy Amundsen: - Vi vil skjerpe straffen for vold mot politiet

Powered by Labrador CMS