Ildsjeler får rettssikkerhetsprisen

Juristforbundets rettssikkerhetspris for 2023 tildeles Lars Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen og Bjørn Olav Jahr for deres roller i arbeidet for gjenopptakelse av drapsdommen mot Viggo Kristiansen.

Publisert Sist oppdatert

Jahr tildeles prisen også for sitt arbeid i Birgitte Tengs-saken.

Det ble kjent i en pressemelding i dag tirsdag.

Juryen ønsker å markere betydningen av den frivillige innsatsen for rettssikkerhet som er lagt ned fra alle ildsjeler i Baneheia-saken og lignende saker.

Som frivillig hjelper inntok Lars Mikkel Tronsrud en uformell lederrolle i arbeidet for å få gjenopptatt Viggo Kristiansens sak.

Sivilingeniør Halvard Sivertsen har fra pensjonisttilværelsen lagt ned en stor innsats i å utarbeide rapporter med nye analyserer av sentrale bevis, med betydning for gjenåpningen og den senere frifinnelsen, ifølge pressemeldingen:

«Juryen er imponert over de svært aktive rollene som Sivertsen og Tronsrud har påtatt seg for å fremme rett og hindre urett. På en uselvisk og uegennyttig måte har begge ofret flere tusentalls timer av egen fritid til å rydde opp i feil som rettssystemet tidligere skulle tatt ansvar for. Deres innsats belyser betydningen av den rettskafne enkeltborger i rettsstaten, som ikke gir seg før rettferdigheten skjer fyllest.»

Jahr hadde sentral rolle

Bjørn Olav Jahr tildeles rettssikkerhetsprisen for sin journalistiske innsats i Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken.

Med sine tre bøker om sakene og øvrig formidlingsarbeid, har Jahr spilt en sentral rolle når det gjelder å snu folkeopinionen og pressen i begge saker, ifølge pressemeldingen.

Juryen mener Jahrs arbeid er et eksempel på en kompromissløs og sannhetssøkende gravejournalistikk som etter juryens oppfatning gjør rettssystemet bedre og tryggere.

Forfatteren fikk for kort tid siden Fritt Ords Hønnør.

Jahr har vært tydelig på at han fra flere hold er blitt fordømt, kritisert og møtt betydelig motstand for sitt arbeid med saken til Viggo Kristiansen – mannen som i to rettsinstanser ble utpekt som pådriveren og hovedmannen bak drapene og voldtektene i Baneheia sommeren 2000.

Kristiansen ble frikjent og renvasket etter 22 år.

Powered by Labrador CMS