Operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt ved stedet der politiet havnet i basketak med en mann i januar i år. Mannen ble kort tid etterpå erklært død på sykehuset.
Operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt ved stedet der politiet havnet i basketak med en mann i januar i år. Mannen ble kort tid etterpå erklært død på sykehuset.

Fikk munnkurv etter dødsfall i Ålesund - er sterkt kritisk til politimesterens håndtering

Politiet i Ålesund fikk kritikk for mediehåndteringen av en hendelse i januar, hvor en mann døde i etter at han hadde vært i basketak med politiet. Operasjonsleder Borge Amdam mener han ble urettmessig utpekt som syndebukk av politimesteren.

Publisert Sist oppdatert

Det er en helt ordinær lørdag på jobb på operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt. Klokka er 09.31 når nødmeldingene om en lettkledd mann med blodige føtter midt i veibanen begynner å komme inn. Operasjonssentralen sender umiddelbart en patrulje til stedet, og varsler AMK.

Hadde operasjonssentralen hatt utsyn østover, kunne ansvarlig operasjonsleder Borge Amdam selv sett hendelsen utspille seg i Nedre Strandgate i Ålesund, knappe 500 meter unna politihuset.

Med en rekke personer som vitner, forsøker en sivilkledt politipatrulje å få kontroll på mannen. Patruljen, som allerede har tilkalt ambulanse, vurderer at mannen utgjør en fare for seg selv – og kanskje andre.

Det er denne informasjonen Amdam sitter på når Sunnmørsposten ringer for å få vite mer om hva som foregår. Journalisten viser til vitnebeskrivelser av «en person som ble lagt i bakken av politiet», ifølge operasjonssentralens lydlogg.

«Vi har kontroll sammen med helsevesenet på stedet, det er det jeg vet og det er det jeg går ut med. […] Det er en mann som trenger helsehjelp, og det har han fått nå. Så skal vi følge opp», svarer Amdam til Sunnmørspostens journalist.

Operasjonslederen gjentar beskjeden da journalisten ringer for andre gang, 40 minutter senere. Mannen er da kjørt bort i ambulanse av helsepersonell. Kort tid etterpå blir han erklært død på sykehuset.

Dette er saken

  • 28. januar rykket politiet i Ålesund ut etter meldinger om en lettkledd mann med blodige føtter midt i veibanen.
  • En sivilkledd patrulje vurderer at mannen er en fare for seg selv og kanskje andre, og havner i et basketak når de forsøker å få kontroll på ham.
  • Mannen blir kjørt bort av helsepersonell, men erklært død på sykehuset kort tid etterpå.
  • I etterkant beklaget politiet kommunikasjonen med media underveis i hendelsen, med bakgrunn i operasjonsleder Borge Amdams kontakt med Sunnmørsposten.
  • To dager etter dødsfallet bestemmer politimester Ingar Bøen at saken skal oversendes Spesialenheten for politisaker. Begrunnelsen var at det ble stilt spørsmål ved om politiet hadde noe å skjule.
  • 11. juli ble saken henlagt av Spesialenheten som intet straffbart forhold bevist.

Medgir dårlig kommunikasjon

I Sunnmørspostens første artikkel om hendelsen, skriver avisen i tittelen at en person er lagt i bakken og pågrepet av politiet – en beskrivelse basert på en rekke vitneutsagn avisen hadde fått, inkludert fra sin egen fotograf som tilfeldigvis befinner seg på stedet.

For operasjonsleder Amdam er imidlertid overraskelsen stor når han leser Sunnmørspostens formulering. Han har presisert overfor journalisten at dette er et helseoppdrag, og forventet ikke at avisen kom til å skrive at mannen var pågrepet.

Amdam velger da å ringe tilbake til Sunnmørsposten, og får snakke med en annen journalist enn han som har skrevet saken.

«Så du er klar over det. Jeg ser [dere skriver] lagt i bakken av politiet. Det stemmer ikke overhodet. […] Det er ikke lagt noen i bakken av politiet, det er en som er tatt hånd om av helsevesenet. […] Det er en som ligger og får helsehjelp av politiet, blant annet, på stedet der», sier Amdam.

Når jeg velger å ringe opp, kommuniserer jeg dårlig med journalisten. Jeg velger feil ord.

Borge Amdam

– Når jeg velger å ringe opp, kommuniserer jeg dårlig med journalisten. Jeg velger feil ord. Jeg vet ikke hvordan de har fått kontroll på personen, men burde ikke si at vi «ikke hadde lagt noen i bakken», medgir operasjonslederen, som ennå ikke aner hvor store konsekvenser disse ordene skal komme til å få.

Beklaget til Sunnmørsposten

Når Sunnmørsposten ringer halvannen time senere, er formuleringen om at mannen er pågrepet av politiet fortsatt ikke fjernet. Det er Amdam som tar telefonen, og han benytter anledningen til å klargjøre politiets opptreden i situasjonen:

«Folk reagerer forskjellig når man er i en akutt helsesituasjon, og da må vi ha kontroll på dem hvis vi skal gi dem helsehjelp. Han er ikke pågrepet på noen som helst måte. Han er ikke lagt i bakken for å pågripes […], han er tatt hånd om for å yte best mulig helsehjelp», sier Amdam til Sunnmørspostens journalist.

– I ettertid ser jeg også at «ta kontroll på» burde vært utdypet, sier operasjonslederen.

Svaret han får fra Sunnmørsposten er han imidlertid tilfreds med:

«Det skal vi presisere, og det beklager vi, at vi ga inntrykk av at han er pågrepet av politiet.»

I samtalene med Sunnmørsposten kritiserer han også avisens valg om å legge nyhetssaken om hendelsen bak en betalingsmur. Amdam gir uttrykk for at han derfor i framtiden vil prioritere hvem han svarer under akutte hendelser.

– Jeg tenker ikke å nekte å gi dem opplysninger, men i en akutt fase må jeg prioritere hvem jeg snakker med. Det inkluderer media. Men å kritisere Sunnmørspostens redaksjonelle valg har jeg som operasjonsleder ingen ting med. Dette var også noe jeg beklaget til dem tre dager etter hendelsen, sier Amdam.

Beklagelsen gjentar han også overfor ledelsen og kolleger på operasjonssentralen. Da har imidlertid ballen allerede begynt å rulle.

Mange bilder og videoer

På politihuset holdes politimester Ingar Bøen løpende orientert, mens rapportene om hendelsen blir skrevet fortløpende utover dagen. Operasjonsleder Amdam har på sin side en hektisk dag, og får ikke anledning til å lese dem for å få en bedre forståelse av hendelsen.

Situasjonsrapporteringen var ikke god hverken for oss eller de der ute. Den felles situasjonsforståelsen var ikke slik den burde vært.

Borge Amdam

– Det er lett å være etterpåklok, men situasjonsrapporteringen var ikke god hverken for oss eller de der ute. Den felles situasjonsforståelsen var ikke slik den burde vært, sier Amdam.

I tretiden på ettermiddagen justerer også Sunnmørsposten sin overskrift, og beklager overfor leserne:

«Sunnmørsposten skrev i en tidligere versjon av denne saka basert på vitneutsagn at vedkommende ble pågrepet og lagt i bakken av politiet. Dette medfører ikke riktighet, ifølge operasjonsleder Borge Amdam. Vi beklager feilen. Personen hadde behov for akutt helsehjelp.»

Samtidig får avisen inn en rekke bilder og videoer fra hendelsen. Videoene viser blant annet en barføtt mann iført shorts og t-skjorte som kryper bortover veibanen, og mannen i basketak med to sivilkledde politibetjenter som sliter med å få kontroll på ham.

Videobilder viser mannen i et basketak med sivile polititjenestepersoner.
Videobilder viser mannen i et basketak med sivile polititjenestepersoner.

Søndag kveld, halvannet døgn etter hendelsen, publiserer VG en av videoene. Dagen etter følger Sunnmørsposten etter.

«Politiet avviste at de la en mann i 30-årene i bakken i Nedre Strandgate i Ålesund. Nå viser en video Sunnmørsposten har fått tilgang til at det var en kamp mellom mannen og sivile politibetjenter», skriver avisen.

I intervjuet med avisen, bekrefter politiet at Spesialenheten er varslet om saken, noe politimester Ingar Bøen dagen i forveien vurderte ikke å være nødvendig. Ytterligere tre dager senere, torsdag 2. februar, utdyper politimesteren sin vurdering:

Det som skjedde mandag, var at det ble stilt spørsmål ved om politiet gjør noe for å skjule det de har gjort. Da må vi ringe Spesialenheten, orientere dem og spørre om de vil ha saka.

Politimester Ingar Bøen til Sunnmørsposten

– Vurderingen jeg tok på søndag om å ikke sende saka over til Spesialenheten, det er det vi kaller en fortløpende vurdering. Informasjonen vi hadde da tilsa at vi ikke skulle sende den over. Det er et regelverk for hvilke saker vi skal sende over. Vi er åpne for at de vurderingen kan snu om det kommer nye opplysninger. Det som skjedde mandag, var at det ble stilt spørsmål ved om politiet gjør noe for å skjule det de har gjort. Da må vi ringe Spesialenheten, orientere dem og spørre om de vil ha saka, sa Ingar Bøen til Sunnmørsposten.

Stiller spørsmål ved snuoperasjon

Amdam synes det er bra at politimesteren sender saken til Spesialenheten, men reagerer på begrunnelsen hans.

– I ettertid står det for meg som innlysende at politiet må varsle Spesialenheten. Vi basker med mannen, og han dør like etterpå. Det er en realitet som er kjent allerede på lørdagen. Likevel bruker politimesteren to dager på å snu i saken, og begrunner det i en mistanke om at politiet har noe å skjule. Han bruker min kommunikasjon med media som årsak, og det synes jeg er helt feil, sier Amdam.

Operasjonslederen peker på at det ikke er uvanlig i straffesaker at politiet mistenkes for å ha noe å skjule.

Det kan ikke være sånn at saker sendes over til Spesialenheten bare fordi noen mistenker at vi har noe å skjule.

Borge Amdam

– Det kan ikke være sånn at saker sendes over til Spesialenheten bare fordi noen mistenker at vi har noe å skjule, sier han, og stiller det hypotetiske spørsmålet:

– Hva om denne hendelsen hadde skjedd inne i en leilighet istedenfor på åpen gate, og ingen i media hadde kjent til det som hadde skjedd? Skulle vi latt være å varsle Spesialenheten da? Jeg mener det ikke må være noen tvil om at vi må varsle Spesialenheten i saker som denne.

Overfor NRK.no understreket etterforskningsleder Thomas Arntsen i Spesialenheten at de ville avhøre så mange involverte som mulig i forbindelse med etterforskningen av saken.

Hverken Amdam eller noen av kollegaene hans på operasjonssentralen hørte noe fra Spesialenheten.

I går ble saken henlagt som intet straffbart forhold bevist, og i obduksjonen går det fram at «dødsårsaken sannsynligvis var forgiftning».

Fem dager etter dødsfallet beklaget politiet sin kommunikasjon i Sunnmørsposten.
Fem dager etter dødsfallet beklaget politiet sin kommunikasjon i Sunnmørsposten.

Innrømmet feil i avisa

Samme dag som politimesteren ble intervjuet i Sunnmørsposten, stilte også operasjonssentralens leder Erik Steen Mikalsen opp i et intervju med avisen. Mikalsen hadde da hørt gjennom lydloggen fra hendelsen.

I intervjuet beklaget han politiets kommunikasjon rundt hendelsen og understreket at Amdam «legger seg langflat når han ser hvordan dette er håndtert og framstår».

Mikalsen svarer bekreftende på avisens spørsmål om han forstår at håndteringen kan etterlate et inntrykk av at politiet har noe å skjule, men legger til:

– Det har på ingen måte vært noe for oss å skjule.

I en kort kommentar til avisen, innrømmet Amdam at han her hadde gjort en feil, og at han tok læring av måten han hadde kommunisert på. Han mener imidlertid at ideen om at politiet skal forsøke å skjule noe som foregår på åpen gate, er smått absurd.

– Hendelsen skapte kø, og det var fullt av folk med mobiltelefoner som filmet dette. Det hadde vært nytteløst å forsøke å skjule noe, og det er jo heller ikke slik vi gjør jobben vår. Det strider mot alt jeg og mine kolleger står for, sier operasjonslederen.

Det har nå gått fem dager siden dialogen med Sunnmørsposten; fem dager med stort medietrykk og fokus på det som skjedde i Nedre Strandgate. Internt planlegges det for en grundig gjennomgang på operasjonssentralen, for å sørge for at noe slikt ikke gjentar seg.

Amdam håper beklagelsene hans – både overfor kollegene og i avisa – er nok til å stanse fokuset på hans mediehåndtering.

– Veldig provoserende

Lørdag, en uke etter hendelsen, trykker imidlertid Sunnmørsposten en lengre kommentar om hvor viktig åpenhet og ærlighet er for folks tillit til politiet.

«Det er alvorlig at ansatte i politiet desinformerer publikum», innleder ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg.

«Det ubehagelige spørsmålet er om politiet hadde erkjent og beklaget feilinformasjonen, hvis hendelsen ikke hadde vært dokumentert på video. Lærdommen er i alle fall at i dagens digitale samfunn – med mobiltelefoner overalt – er det vanskeligere å slippe unna med usannheter», skriver hun videre, og peker på justismordene i Baneheia og Birgitte Tengs-saken som eksempler på saker hvor «dårlig politiarbeid kan får svært store konsekvenser».

En uke etter dødsfallet hadde redaktør Hanna Relling Berg denne kommentaren på trykk.
En uke etter dødsfallet hadde redaktør Hanna Relling Berg denne kommentaren på trykk.

– Sunnmørsposten velger å henge seg opp i den ene setningen, mens resten av samtalen er ignorert. Det er veldig provoserende for meg, sier Amdam.

LES TILSVARET FRA SUNNMØRSPOSTEN HER.

Han mener politimesteren i langt større grad burde forsøkt å nyansere bildet av hva som skjedde.

– Jeg opplever ikke at Sunnmørsposten har gjort det på eget initiativ. Det siste som er sagt om politiets kommunikasjon er denne kommentaren, sier Amdam.

Han har 33 år bak seg i politiet, hvorav de siste ti årene som operasjonsleder, men har aldri vært i nærheten av å stå i en lignende situasjon.

– Av og til har jeg tenkt at det ikke har blitt helt slik jeg ønsket at det skulle komme fram, men jeg har hatt godt samarbeid med journalister i alle år, også de jeg har vært i kontakt med i forbindelse med denne saken. Journalister ønsker jo hele tiden mer informasjon, mens vi skal forsøke å balansere dette med ansvaret vi har for å ivareta personer i en sårbar situasjon. Så er det ikke alltid at media er fornøyde, og det forstår jeg, sier Amdam.

Jeg har hatt godt samarbeid med journalister i alle år, også de jeg har vært i kontakt med i forbindelse med denne saken.

Borge Amdam

Gjennomgikk hendelsen

Operasjonslederen forteller at han har snakket med politimester Ingar Bøen én gang etter 28. januar. Samtalen fant sted seks dager etterpå – samme dag som Bøen stilte opp til intervju i Sunnmørsposten – og meldingen fra politimesteren var enkel å forstå:

– Han ønsket at jeg skulle be meg fritatt fra arbeidsoppgavene mine en stund, fram til trykket hadde avtatt. Det rådet ga han gjentatte ganger. Jeg svarte at det kom jeg ikke til å gjøre, for jeg følte at det var helt feil. Etter denne samtalen hørte jeg ikke noe mer fra politimesteren, sier Amdam.

Halvannen uke etter dette igjen, gjennomgikk operasjonssentralen i fellesskap håndteringen av hendelsen i Nedre Strandgate for å dra lærdom av den.

– Vi var fornøyde med gjennomgangen, og enige om hvordan vi skulle opptre framover og lære av det som hadde skjedd, sier Amdam.

Slik, trodde operasjonslederen, var saken ferdig for hans del. Overraskelsen var desto større da han to dager senere fikk beskjed om at han hadde fått munnkurv og ikke fikk lov til å uttale seg til media fram til Spesialenheten hadde konkludert.

«I påvente av at saken er avgjort er det ikke ønskelig at Borge Amdam blir eksponert i media. Dette tiltaket iverksettes for å skape ro for alle involverte inntil den endelige obduksjonsrapporten foreligger og en har konkludert i saken», skriver politidistriktet til operasjonslederen.

I brevet understrekes det at Amdam fortsatt skal fungere som operasjonsleder og ha alle fullmakter, men med ett unntak: Han skal ikke besvare media muntlig.

«Amdam kan håndtere twitter og legge opp mediestrategien fra politiet sin side. Han har fortsatt ansvaret for mediehåndteringen. Det er kun den muntlige dialogen tiltaket gjelder. Dette skal delegeres til oppdragsleder», står det videre i brevet.

Slik ble Amdam satt i en situasjon hvor han fortsatt har ansvaret for det operasjonssentralen kommuniserer utad, men selv ikke får lov til å formidle det muntlig til mediene.

Politimesteren sier at jeg har ansvar overfor media, men ikke kan snakke med media når medietelefonen ringer.

Borge Amdam

– Denne saken hadde vi lagt bak oss på møtet som vi hadde, men politimesteren ville det annerledes. Han sier at jeg har ansvar overfor media, men ikke kan snakke med media når medietelefonen ringer. Jeg forstår egentlig ikke hvorfor. Handler dette om mine uttalelser til Sunnmørsposten? Det skal jo ikke være slik at mediene skal kunne styre avsettelsen av operasjonsledere, sier Amdam.

– Opplever du at politimesteren agerer på Sunnmørspostens dekning?

– Ja. Jeg er usikker på om han har tatt seg tid til å lytte godt til det som ble sagt. Istedenfor velger han å bruke meg som syndebukk, svarer operasjonslederen.

LES TILSVARET FRA VISEPOLITIMESTER INGMAR FARSTAD HER.

Takknemlig for støtten

Amdam understreker at han er veldig takknemlig for støtten han har fått fra sine kolleger og nærmeste ledere, og at det er politimesteren han retter kritikken mot. Da Politiforum møter ham, har det gått nesten tre måneder siden han fikk muntlig munnkurv - en munnkurv som kom til å vare til han ble pensjonist i juni.

Operasjonslederen sier at det ikke er verdens største sak at han fikk restriksjoner på å uttale seg til media, men at han ikke forstår hvorfor.

– Jeg har blitt vant til det nå, men i starten, når media ringte og jeg måtte høre med oppdragsleder om han hadde tid og anledning til å ta telefonen, var det veldig unaturlig, sier han.

For Amdam, som allerede før denne hendelsen hadde bestemt seg for å gå av med pensjon til sommeren, fikk de siste månedene hans i politiet en liten bismak.

– Jeg har trivdes ufattelig godt i politiet, og har hatt en fantastisk tid. Men jeg må si at jeg er skuffet over at politimesteren ikke kan stå opp for hva som faktisk har blitt sagt, og ikke godta medias vinkling. Dette bidrar jo ikke til at folk får mer tillit til politiet. Hvis det får stå uimotsagt, bryter det istedenfor ned tilliten, sier operasjonslederen.

Powered by Labrador CMS