STADIG STØRRE SPAGAT: Politiet i Trøndelag står i en stadig sterkere ressursmessig spagat, forteller Nils Kristian Moe (bildet), politimester i Trøndelag politidistrikt.

BUDSJETTKRISEN I POLITIET

Trøndelag pd: Rekordmange restanser av ikke påtaleavgjorte saker

- Det er veldig mange medarbeidere som opplever å måtte strekke seg langt og kanskje for langt slik som situasjonen er nå, sier politimester Nils Kristian Moe.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Nils Kristian Moe har så langt i år kuttet 58 stillinger i politidistriktet. Samtidig er det et rekordantall høyt antall saker som ikke er påtaleavgjort, såkalte restanser.

– Vi har samme antall avdelinger, men vi har redusert betraktelig på antall stillinger. Hvis vi skal ha budsjettbalanse ved årets slutt, må vi ned med ytterligere 40 stillinger. Det er helt uaktuelt, sier han.

I realiteten har distriktet kuttet 63 stillinger: 42 politistillinger og 21 sivile stillinger. Men siden distriktet samtidig har styrket påtale-siden med fem, ender tallet på «bare» 58 stillinger.

Skulle gjort mer

– Overordnet vil vi levere gode polititjenester, trygghet og rettsikkerhet for innbyggerne våre. Og vi har fokus på å opprettholde og helst øke tilliten til politiet. Vi prioriterer seksuelle overgrep mot barn, mishandling i nære relasjoner, kriminalitet av og mot ungdom og organisert kriminalitet, men selv om vi gjør det, skulle vi gjort mer, vedgår Moe.

Videre sier han til at for å få god måloppnåelse er antall medarbeidere med god og riktig kompetanse, den aller viktigste innsatsfaktoren.

– Når vi må gå ned på antall medarbeidere truer dette måloppnåelsen, sier han.

 – Hvilke tiltak gjennomføres for å redusere risikoen for manglende måloppnåelse? 

– Vi må prioritere straffesaker hardere med tanke på hvilke saker vi etterforsker. Også i andre arbeidsoppgaver må vi prioritere hardere, for eksempel hva vi rykker ut på med patrulje. Det er veldig mange medarbeidere som opplever å måtte strekke seg langt og kanskje for langt slik som situasjonen er nå, sier han. 

Rekordmange restanser

Politimesteren legger til at budsjettet må økes.

– Hvis vi skal klare å drive på dagens nivå må budsjettet økes og det må økes betydelig for også å ta høyde for investeringer. Vi har hatt et år hvor vi har vært veldig restriktive med investeringer og prioritert stillinger i den grad vi kan, men slik kan vi ikke fortsette og vi er nødt til å en viss fornyelse av utstyret vårt for å ha en sikker drift, fortsetter han. 

Saksbehandlingstiden for påtaleavgjorte saker per 2. tertial er 63 dager og alle påtaleavgjorte og oppklarte saker 93 dager.

Vi har aldri hatt så mange restanser i Trøndelag som nå.

– Det som også må påpekes er at vi har aldri hatt så mange restanser i Trøndelag som nå, og vi kommer sannsynligvis ikke til å nå kravene på over tre måneder og over tolv måneder, avslutter han.

TIPS POLITIFORUM: Hvordan påvirkes du av budsjettsituasjonen i politiet? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post oda@pf.no eller tlf. 92 05 15 45, gjernevia den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS