HØYESTERETT TOK AVGJØRELSE TIRSDAG: Saken behandlet av Høyesterett slår fast at ulovlig ransaking kan brukes som bevis i retten.
HØYESTERETT TOK AVGJØRELSE TIRSDAG: Saken behandlet av Høyesterett slår fast at ulovlig ransaking kan brukes som bevis i retten.

RANSAKING

Bevis fra ulovlig ransaking kan brukes i retten

Det kommer frem etter en avgjørelse fra Høyesterett i dag, skriver NTB.

Publisert Sist oppdatert

Avgjørelsen kommer etter at politiet hadde ransaket boligen til en mann som kjørte i ruspåvirket tilstand.

Mannen hadde opplyst til politiet at han brukte cannabis som smertestillende. Dermed besluttet politiet å ransake boligen hans.

Da ble det oppdaget at mannen dyrket cannabis.

Ransaket bolig ulovlig

Lagmannsretten mente enstemmig at boligransakingen var ulovlig og flertallet tillot ikke bevisene fra ransakingen ført.

– Flertallet la vekt på at ransakingen var et utslag av det flertallet oppfattet som utbredt politipraksis i narkotikasaker. Mannen ble etter dette frifunnet for ulovlig narkotikatilvirkning. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett. Det ble ikke bestridt at ransakingen hadde vært ulovlig, men påtalemyndigheten mente at bevisene likevel skulle ha vært tillatt ført, skriver Høyesterett i avgjørelsen.

Høyesterett legger vekt på at påtalemyndigheten ikke nektet for at ransakingen var ulovlig.

– I norsk rett er det en nokså vid adgang til å føre ulovlig ervervede bevis, også bevis som politiet har funnet ved ulovlig ransaking. Høyesterett har kommet til at bevisene ikke skulle ha vært avskåret. Lagmannsrettens dom oppheves, og saken må behandles på nytt.

RANSAKING: Reglene for når politiet kan ransake i narkotikasaker eller ikke har det siste året vært et tema der flere politifolk har følt seg usikre.
RANSAKING: Reglene for når politiet kan ransake i narkotikasaker eller ikke har det siste året vært et tema der flere politifolk har følt seg usikre.

Under landsmøtet til Politiets fellesforbund i november gikk en tillitsvalgt sterkt ut mot Riksadvokaten og terskelverdiene for narkotika.

Terskelverdiene og rusdebatten er et resultat av Solberg-regjeringens rusreform, som har som utgangspunkt å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Riksadvokatens føringer for ransaking i narkotikasaker har ført til usikkerhet blant politifolk.

LES OGSÅ: Riksadvokat, du må gjøre det mulig for politiet å avsløre narkotikabruk blant unge!

Powered by Labrador CMS