MARKANT AVSTAND: Justisminister Emilie Enger Mehl (t.v.) valgte denne uken å annonsere nyheten om et nytt varslingsombud for politiet, uten å samtidig invitere politidirektør Benedicte Bjørnland (t.h.) å delta. Bildet er fra da statsråden møtte Bjørnland og PST-sjef Beate Gangås (midten) etter at evalueringsrapporten om 25. juni-skytingen var lagt fram tidligere i år.
MARKANT AVSTAND: Justisminister Emilie Enger Mehl (t.v.) valgte denne uken å annonsere nyheten om et nytt varslingsombud for politiet, uten å samtidig invitere politidirektør Benedicte Bjørnland (t.h.) å delta. Bildet er fra da statsråden møtte Bjørnland og PST-sjef Beate Gangås (midten) etter at evalueringsrapporten om 25. juni-skytingen var lagt fram tidligere i år.

VARSLINGER I POLITIET

- Åpenbart dårlig stemning mellom POD og departementet

Det er blitt lagt merke til i det politiske miljøet at politidirektøren ikke var tilstede da justis-og beredskapsminister Emilie Enger Mehl denne uken kunngjorde et nytt uavhengig varslingsombud for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland tolker dette dit at Politidirektoratet (POD) ikke stiller seg bak den nye ordningen og at det er knute på tråden mellom Justis- og beredskapsdepartementet og POD.

- Dårlig stemning

— Det er åpenbart dårlig stemning mellom POD og departementet. POD kritiserer statsbudsjettet og stiller seg åpenbart ikke bak denne ordningen med et nytt varslingsombud for politiet, sier Stensland til Politiforum.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.
Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.

Onsdag gikk flere politiledere ut med ny kritikk av regjeringen for å ikke tilstrekkelig prioritere forebygging av gjengkriminalitet.

– Vi ser at de kriminelle nettverkene vokser, og vi klarer ikke å holde følge, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til Aftenposten. Kvigne frontet kritikken sammen med avdelingsleder Bjørn Vandvik fra Politidirektoratet og assisterende riksadvokat Torunn S. Holmberg. Det er oppsiktsvekkende at både Kripos, POD og Riksadvokaten gjør felles front og retter kritikk mot egen statsråd.

POD har tidligere også uttalt seg kritisk til regjeringens beslutning om å gjenopprette en rekke politikontorer i distriktene, noe som oppleves som krevende når politietaten allerede har stramme økonomiske driftsrammer.

Mye uavklart

Høyres justispolitiske talsperson er imidlertid grunnleggende positiv til at regjeringen omsider er i mål med å få på plass et nytt varslingsombud for politiet.

— Det virker som Politiets fellesforbund er fornøyde og denne ordningen er jo til for de ansatte. Men det virker som en del er uavklart rundt ordningen, så vi får se hvordan det fungerer før det konkluderes, sier Stensland. Han reagerer på at mye fortsatt er uavklart rundt hvordan det uavhengige ombudet skal organiseres, herunder også hva slags mandat det skal få. Varslingsombudet skal legges under Statens sivilrettsforvaltning (SRF) på Hamar, som normalt rapporterer til sivilavdelingen i Justisdepartementet. Det er ennå ikke avklart om det er denne rapporteringsveien som skal benyttes eller om det er politiavdelingen som varslingsombudet skal forholde seg til.

KUNNGJORDE NYHETEN: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) sammen med nestleder i Politiets fellesforbund (PF), Ørjan Hjortland (midten), da nyheten om et nytt varslingsombud for politiet ble presentert sent tirsdag ettermiddag. Til høyre statssekretær Sigve Bolstad.
KUNNGJORDE NYHETEN: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) sammen med nestleder i Politiets fellesforbund (PF), Ørjan Hjortland (midten), da nyheten om et nytt varslingsombud for politiet ble presentert sent tirsdag ettermiddag. Til høyre statssekretær Sigve Bolstad.

— Det må avklares hvor det skal rapporteres til. Det er svakt at statsråden ikke har dette klart, sier Stensland og legger til: — Når de først har brukt så lang tid er det merkverdig at så mye fortsatt er uavklart. Dette er en halvkvedet vise.

— Er et stort behov

— Hva tenker du om den planlagte bemanningen på bare tre personer og hvilken kapasitet dette gir for det nye varslingsombudet?

Vi vet det er et stort behov, så de får nok å gjøre. Tiden vil vise om dette fungerer.

Sveinung Stensland

— Det er for tidlig å si. Vi vet det er et stort behov, så de får nok å gjøre. Tiden vil vise om dette fungerer, svarer Stensland. Men han presiserer nok en gang at han, grunnleggende sett, er positiv til at avgjørelsen om et nytt varslingsombud nå faktisk foreligger fra regjeringens side etter at regjeringen måtte trekke sitt forrrige forslag etter motstand fra Politiets fellesforbund og andre ansatteorganisasjoner i politiet.

— Dette er noe mange har ventet lenge på og vi har etterlyst, så det er bra det snart kommer på plass, sier Stensland.

Politiforum kontaktet onsdag Politidirektoratet i et forsøk på å få kommentarer fra politidirektør Benedicte Bjørnland til regjeringens valg av løsning for nytt varslingsombud for politiet. Denne løsningen er svært annerledes enn den Politidirektoratet opprinnelig ønsket, der POD ville at varslingsombudet skulle være en del av politietaten. Politiets fellesforbund insisterte imidlertid på at varslingsombudet må være helt uavhengig. 

Ble ikke invitert

Det var derfor sterk symbolkraft i at statsråden valgte å annonsere nyheten om det nye varslingsombudet fra lokalene til Politiets fellesforbund i Nydalen i Oslo, som vant duellen mot politiets øverste sjef. Det har også vakt tilsvarende oppsikt at politidirektør Benedicte Bjørnland ikke var tilstede da nyheten om det nye varslingsombudet ble kunngjort. Det var heller ingen representanter fra embedsverket i departementet.

SJEFEN FOR DET HELE: Politidirektør Benedicte Bjørnland (bildet) ble aldri invitert da justisministeren denne uken kunngjorde nyheten om et nytt varslingsombud for politiet.
SJEFEN FOR DET HELE: Politidirektør Benedicte Bjørnland (bildet) ble aldri invitert da justisministeren denne uken kunngjorde nyheten om et nytt varslingsombud for politiet.

Politidirektøren har ikke svart på Politiforums forespørsel om å kommentere dette. I stedet har Stab for kommunikasjon (SKOM) i POD sendt en skriftlig uttalelse på e-ppst fra Karin Aslaksen, som er avdelingsdirektør for HR og HMS i POD.

Ikke unaturlig at statsråden valgte å lansere denne nyheten til noen utvalgte journalister og fagforeningen

Karin Aslaksen, POD

«Politiets fellesforbund har over tid jobbet for å få på plass et varslingsombud for politiet. Det er derfor ikke unaturlig at statsråden valgte å lansere denne nyheten til noen utvalgte journalister og fagforeningen som har jobbet for å få dette på plass», sier Aslaksen.

«Positivt bidrag»

Ledelsen i POD vil heller ikke svare direkte på om de mener departementet burde ha ventet med avgjørelsen om å nedsette det nye varslingsombudet til Økokrim-sjef Pål Lønseth hadde rukket å fremlegge resultatene av den pågående granskingen av politietatens håndtering av varslingssaker. 

«Det at det nå er politisk besluttet at det skal opprettes et varslingsombud i politiet er noe vi håper kan bli et positivt bidrag som samlet sett skal bidra til å styrke tilliten blant alle medarbeidere om at det at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen», sier Karin Aslaksen i den skriftlige uttalelsen til Politiforum.

Det nye varslingsombudet for politiet er tenkt å være operativt innen 1. mars neste år.

Powered by Labrador CMS