Vil ikke gripe inn eller gi føringer om bruk av system for skuddeteksjon

Etter å ha vurdert spørsmålet i fire uker, har politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet konkludert med at man ikke vil gi føringer til Oslo politidistrikt og Politidirektoratet om å teste ut et system for automatisk skuddeteksjon i hovedstaden.

INGEN FØRINGER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) og statssekretær Sigve Bolstad vil ikke gi føringer til politiet om at det bør tas i bruk et system for automatisk skuddeteksjon i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

Politiforums avslørte 31. oktober at et samarbeidsprosjekt mellom Oslo-politiet, POD, Oslo kommune, Heimevernet og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om å teste ut skuddeteksjon hadde havarert, fordi ingen i politiet ville ta politiets del av regningen. Kostnaden var på mindre enn en million kroner.

Det norskutviklede Triangula-systemet kan i løpet av et par sekunder nøyaktig lokalisere skytteren, og samtidig fastslå hva slags våpen vedkommende skyter med, hva slags ammunisjon og i hvilken retning. I en akuttsituasjon vil politiet spare verdifull tid, noe som i ytterste konsekvens kan redde liv, uttalte tidligere sjef for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsnoen.

Krimteknikere påpekte i tillegg at deteksjonssystemet vil kunne spare Oslo-politiet og Kripos for hundrevis av etterforskningstimer, fordi det blir langt enklere å sikre tekniske bevis etter skyteepisoder.

Etter publiseringen av artikkelen i Politiforums oktoberutgave, skal politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet ha bedt politiavdelingen om å se nærmere på saken. Politiavdelingen ba om en redegjørelse fra Politidirektoratet.

Peker på PIT

Men først fire uker etter at Politiforum første gang ba om kommentar fra politisk ledelse, ble henvendelsen torsdag besvart, gjennom en e-post fra departementets kommunikasjonsenhet.

BOMSKUDD: Det mislykkede forsøket på å etablere skuddeteksjon i Oslo var hovedoppslag i Politiforum nr 5, 2023.

Her slår departementet fast at det ikke er aktuelt å gi føringer til Politidirektoratet om at prosjektet med å teste ut skuddeteksjon bør gjenopptas. 

I stedet peker departementet på Politiets IT-enhet, som hittil ikke har ønsket å prioritere arbeid med et pilotprosjekt i regi av Oslo politidistrikt.

«Justis- og beredskapsdepartementet har vært i kontakt med POD som er kjent med systemet, som også er demonstrert for politiet», heter det innledningsvis. 

«Vi er positive til at politiet benytter seg av ny teknologi og dette systemet kan tenkes å ha bruksområder både innenfor det politioperative og i etterforskning i politiet. Anskaffelse av et slikt system vil imidlertid være omfattet av normale anskaffelsesregler, og prosessen må i tilfelle styres av Politiets IT-enhet», sier statssekretær Sigve Bolstad i en uttalelse i meldingen.

Mener det ikke skytes hyppig

Statssekretæren antyder i sitt svar at regjeringen mener at det ikke er sikkert at et system for skuddeteksjon trengs her og nå. Den politiske opposisjonen i Stortinget, representert ved Høyre og Frp, er imidlertid langt mer undrende til at prøveprosjektet om å teste ut skuddeteksjon ikke er blitt prioritert.

EN REKKE SKYTEEPISODER: Det har vært en rekke skyteepisoder i Oslo de siste 2-3 årene. Her er politiet på åstedet etter at det ble løsnet skudd på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo 15. august 2021.

«Det er heldigvis ikke veldig mange ganger i løpet av et år det avfyres skudd i Norge og åstedet blir normalt raskt lokalisert. Det er alvorlig når det avfyres skudd som kan medfører alvorlig utfall. Hvert skudd som avfyres må derfor skal tas på største alvor», sier Sigve Bolstad, som inntil nylig var stasjonssjef ved Manglerud politistasjon. Der hadde han jobbet siden 1. mars 2022, da han gikk av som leder av Politiets fellesforbund.

«Det er mange ideer og betydelig ønske om å bruke teknologi og utvikle løsninger for å forbedre politi- og påtaletjenestene, og regjeringen vil derfor være en pådriver for digitalisering og bruk av fremtidsrettet teknologi. Hvilke systemer og løsninger som passer best for politiets behov er det likevel politiet selv som må vurdere», uttaler Bolstad i e-posten fra departementet.

Blir ikke utfordret av Ap

Sp-statsråd Emilie Enger Mehl og øvrig politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet blir ikke utfordret av regjeringspartner Arbeiderpartiet i spørsmålet om skuddeteksjon i hovedstaden.

Justispolitisk talspeson i Ap, Hadia Tajik.

«Det er interessant å lese om muligheter til automatisk deteksjon av skudd. Samtidig mener jeg det ikke er en politisk oppgave å detaljstyre hvilke teknologiske løsninger politiet velger å teste ut og bruke, og ikke. Det ville satt politiet i en helt umulig situasjon, som selv er nødt til å gjøre disse avveiningene», skriver Aps justispolitiske talsperson i Stortinget, Hadia Tajik.

Også hun slår fast at politikernes jobb ikke er å detaljstyre politiet.

«Den politiske oppgaven er å sette politiet økonomisk i stand til å gjøre nødvendige investeringer i oppdatert teknologi. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har økt rammene til politiet de siste årene, og har som mål å gjøre mer av det fremover», skriver Tajik.

Torsdag varslet justisminister Emilie Enger Mehl en ekstrabevilgning på 882 millioner kroner på inneværende års budsjett, for å kompensere for «store, uforutsett utgifter på grunn av inflasjon, nødvendige IT-investeringer» og andre utgifter som det ikke har vært tatt høyde for på inneværende års politibudsjett.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS