Vil ha hensynet til barnas beste inn i politiloven

Justisdepartementet la frem forslag i dag. 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Publisert

I dag la Justis- og beredskapsdepartementet frem forslag som tydeliggjør at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle politiets handlinger og avgjørelser som berører barn.

– Som gruppe er barn sårbare i møtet med politiet. Selv om politiet tar særlige hensyn til barn i dag, så står det ikke eksplisitt i politiloven. Det vil regjeringen gjøre noe med, og legger i dag frem forslag til lovendringer for Stortinget, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), i en pressemelding. 

Barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dette følger av Grunnloven og menneskerettighetsloven. Men det er ikke regulert i politiloven eller politiinstruksen hvordan politiet skal opptre overfor barn. 

Politiet skal vurdere om maktbruk overfor barn er nødvendig, og står i forhold til situasjonens alvor. Det betyr at politiet blant annet skal vurdere individuelle forhold, barnets alder, helsesituasjon og sårbarhet. 

Justis- og beredskapsdepartementet skriver at «Lovendringen innebærer at hensynet til barnets beste eksplisitt vil inngå også i politilovens bestemmelse om alminnelige regler for hvordan polititjenesten skal utføres, og tydeliggjør at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle politiets handlinger og avgjørelser som berører barn, også der politiet vurderer bruk av makt.» 

Forslaget kommer etter at Maktmiddelutvalget anbefalte dette i sin rapport. 

Powered by Labrador CMS