UENIG: Rektoren ved Politihøgskolen (PHS) mener det er viktig å si at politiutdanningen gir jobb, og er ikke enig at man utdanner seg til arbeidsledighet.
UENIG: Rektoren ved Politihøgskolen (PHS) mener det er viktig å si at politiutdanningen gir jobb, og er ikke enig at man utdanner seg til arbeidsledighet.

UTDANNING

– Viktig å si at politiutdanningen gir jobb

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen er uenig i at politistudenter utdanner seg til arbeidsledighet.

Publisert

Tidligere har mange nyutdannede politibetjenter slitt med å få jobb, og sakene om dette i mediene har vært mange. Men de siste årene har arbeidsledigheten etter endt utdanning gått ned, særlig på grunn av flere midlertidige stillinger.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen (PHS), går nå ut mot inntrykket som fortsatt henger igjen, om at politistudenter utdanner seg til arbeidsledighet, og at det er vanskelig å få jobb som politi.

– Det er viktig å si at politiutdanningen gir jobb, sier hun.

Per 31. august i år, var 85,1 prosent av de som gikk ut av Politihøgskolen i 2019 i fast jobb i politiet. Blant dem som gikk ut i 2020 var 68,3 prosent i fast jobb.

På samme tidspunkt i fjor var 90,5 prosent av de som gikk ut av PHS tre år tidligere, i 2020, også i fast jobb. Tallene viser dermed at de aller fleste nyutdannede politifolk får seg fast jobb i løpet av to-tre år.

Rektor Skarpenes påpeker at det er svært få yrker hvor man går rett inn i en fast stilling, med en gang man er ferdig med høyere utdannelse. Hun mener derfor at det ikke er vanskeligere å få jobb i politiet enn i sammenlignbare yrker.

– Hvis vi ser på tallene for de som gikk ut av Politihøgskolen i år, var 85 prosent av dem i jobb to måneder etter at de var ferdig med utdanningen. Det var ikke fast jobb, men de hadde jobb. Det er jo ekstremt bra at så mange er i politijobb to måneder etter at de var ferdig utdannet, sier Skarpenes.

Lavere søkertall

Rektoren presiserer at det har vært en periode hvor det var vanskeligere for nyutdannede å få jobb, men at dagens situasjon er at politiutdanningen gir jobb.

– I statistikken kommer du aldri opp på hundre prosent i fast jobb, for noen vil jobbe med noe annet og begynner for eksempel å jobbe i forsikring, mens andre vil være hjemmeværende og noen tar en annen utdanning. Jeg skjønner at studentene ønsker å få fast jobb med en gang, men det er særdeles få som gjør det etter høyere utdanning. De fleste går en stund før de får fast jobb, uansett utdanning, sier hun.

Årets søkertall til PHS har vært lavere enn tidligere, og Skarpenes frykter at inntrykket av at det er vanskelig for politistudenter å få jobb, kan være en medvirkende årsak til dette.

– Det er en nedadgående trend knyttet til søkertall, men det er det i alle høyere utdanning i år, så det gjelder ikke bare politiet. Jeg vet ikke hva som er årsaken til det. Det kan være at kullene er mindre, sier hun.

– Tenker du at politiutdanningen har fått et ufortjent dårlig rykte, som en utdanning hvor man ikke får jobb?

– Det var et par år hvor det tok tid før folk fikk jobb, men nå kommer de i jobb. Sånn sett kan vi si at det har vært et litt dårlig rykte. Kanskje du ikke får fast jobb med en gang, men du får jobb i politiet, sier hun.

– I motsetning til andre utdanninger, er det staten som bestemmer hvor mange studieplasser det skal være i politiutdanningen, burde ikke staten da også ha jobb til dem med en gang?

– Jo, men de har jo det når det er 85 prosent av kullet som er i jobb to måneder etter at de er ferdigutdannet, selv om jobben ikke er fast. Man må kunne leve med at man må ta hele landet i bruk. Man kan ikke forvente at man skal få jobb med en gang akkurat der man vil. Selv om det kan være både faglig begrunnet, eller at man har lyst til å bo der familien bor, sier hun.

– Veldig motiverte

I fjor var det 1621 søkere til politiutdanningen. Selv om PHS-rektoren gjerne skulle hatt flere, var det likevel et godt nok grunnlag for den videre prosessen med å finne de beste søkerne.

– Det var nok kvalifiserte søkere, med tanke på at de skal gjennom en siling til. Men det er alltid bra å ha mange. Det er først etter at studentene har vært gjennom fysiske prøver og egnethetstestingen, og vi sitter igjen med en viss mengde søkere, at vi ser på konkurransepoengene deres og hvem som har høyest poeng. Konkurransepoengene er karaktersnitt, i tillegg til ekstrapoeng for militærtjeneste, folkehøgskole og annet, sier Skarpenes.

IKKE GREIT: Lederen av Politiets Fellesforbunds studentforening, Alexander Stokkedal, mener de ikke kan akseptere at det tar flere år før man får en fast jobb.
IKKE GREIT: Lederen av Politiets Fellesforbunds studentforening, Alexander Stokkedal, mener de ikke kan akseptere at det tar flere år før man får en fast jobb.

Det viktigste for PHS er å få nok søkere som er kvalifiserte, består opptaksprøvene og har forutsetninger for å gjennomføre utdanningen.

– Det er viktig å få fram at det ikke er svimlende høye konkurransepoeng, så det er ingen grunn til å tenke at det ikke er realistisk å komme inn. De som tar politiutdanningen er også veldig motiverte. Vi har en gjennomføringsgrad på 85 prosent, og det er høyt når vi sammenligner med andre utdanninger, sier Skarpenes.

Alexander Stokkedal, leder av Politiets Fellesforbunds studentforening PF Politistudentene, mener at det ikke er godt nok at nyutdannede får fast stilling i løpet av to-tre år.

– Vi skal ikke akseptere at det tar to-tre år før folk får en fast jobb, når det er statlige ansatte. Midlertidige stillinger og vikariater medfører en byrde for nyutdannede, for de kan risikere å måtte flytte hver tredje eller sjette måned, sier han.

– Hvorfor bør politistudenter ha jobb med en gang, i motsetning til mange andre yrker innenfor høyere utdanning?

– Det er svært få utdanninger som er like målrettet som politiutdanningen. Vi har ikke flere yrker å gå til enn politiet. Hvis vi sammenligner oss med Forsvaret, som også er en målrettet utdanning, henger vi etter. Der er det systemer for fast jobb, sier Stokkedal, og legger til:

– Vi har verdens beste politiutdanning og den er målrettet og bra. Da bør man forvente at man har nok faste stillinger til de som blir utdannet.

Powered by Labrador CMS