LANGE ARBEIDSDAGER: Flere politifolk forteller om en ekstrajobb eller mer overtidsarbeid som en løsning for å spe på en trang økonomi.

To av tre politiansatte sier lønna ikke strekker til: «Har ikke råd til å bli gravid»

En spørreundersøkelse fra Politiforum viser at over 60 prosent av politiansatte mener lønna ikke strekker til for vanlig livsopphold.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum sendte i juni ut en spørreundersøkelse til rundt 14.000 politiansatte - alle medlemmer av Politiets Fellesforbund (PF).

I undersøkelsen ble de politiansatte stilt følgende spørsmål:

«De siste årene har det blitt vesentlig dyrere å leve i Norge. Opplever du at din lønn i politiet i dag strekker til for å dekke løpende kostnader til bolig og livsopphold?»

2637 politiansatte besvarte spørsmålet slik:

  • Nei: 64,6 prosent
  • Ja: 28,8 prosent
  • Vil ikke svare: 6,6 prosent

«Må spise mindre og mer usunt»

I Politiforums undersøkelse stilles også spørsmålet om hvordan de politiansatte opplever at lønna er utilstrekkelig, og hvilke grep de tar for å få økonomien til å gå rundt.

Svarene som går igjen, er at trangere økonomiske tider fører til færre utskeielser og sosiale aktiviteter og mer bevissthet rundt forbruk.

Blant kommentarene er disse:

  • «Må spise mindre og mer usunt.»
  • «Vi kjøper mer billige matvarer, gjerne matvarer som straks går ut på dato.»
  • «Selger unna eiendeler.»
  • «Har vedlikehold på rekkehuset som må gjøres, men må utsettes.»

Har full forståelse

Blant sparetiltakene er både lavere innetemperatur hjemme, hvor lenge man unner seg en dusj, avdragsfrihet på lån og å ikke reise på ferie.

En politibetjent oppgir å bo hjemme hos foreldrene for å spare penger.

«Jeg har ikke råd til å bli gravid og er avhengig av å ha min partners inntekt for at vi skal få det til å gå rundt med lån, mat, leie og alle andre utgifter. Tenker stadig på hvor jeg kan kutte for å spare», skriver en annen politiansatt.

Syns det er tungt. Trapper ned på sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter for alle i familien.

«Syns det er tungt. Trapper ned på sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter for alle i familien», sier en tredje.

– Vi har full forståelse for at våre medlemmer opplever tøffe økonomiske tider. Dyrtid med økende rentenivåer skaper utfordringer for våre medlemmer, men det er ikke en særegen situasjon for ansatte i politiet, sier PFs forhandlingssjef Roar Fosse.

Lønn er PFs viktigste sak

I Politiforums undersøkelse uttrykker flere et ønske om at PF hadde klart å forhandle frem enda bedre lønn til politiet, mens enkelte mener fagforeningen ikke har gjort nok for å sikre en anstendig lønn.

Forhandlingssjef Roar Fosse i PF.

Forhandlingssjef Fosse sier lønnsarbeidet er definert av landsmøtet som PFs viktigste sak.

Han legger til at PF jobber på flere nivåer for å forbedre medlemmenes lønnsvilkår innenfor rammene i frontfagsmodellen.

– Vi jobber aktivt gjennom de sentrale tariffoppgjørene i staten for å etablere så gode rammer som mulig for lønnsforhandlinger i etaten.

Fosse sier de jobber med å lage pengesekken til lokale forhandlinger så stor som mulig, slik at det kan gis lønnstillegg som merkes i den tiden politiet står i.

– I år har vi valgt å fordele lønnsmidlene som såkalte flate kronetillegg. De betyr at vi har prioritert de av våre medlemmer som har lavest inntekt, da disse i stor grad befinner seg i etableringsfasen, har høy belåningsgrad og ofte er i en småbarnsfase, sier han.

Velger å jobbe overtid

Undersøkelsen viser også at det er flest politiansatte i alderen 20-39 år som svarer at lønna ikke strekker til for å dekke løpende kostnader til bolig og livsopphold.

Hele 72 prosent av de spurte i denne aldersgruppen sier lønna ikke strekker til.

Flere nevner at de jobber mer overtid for å spe på lønna, selv om de blir slitne.

«Jeg er helt avhengig av å jobbe mange overtidssett i helger og friperioder. Dette går direkte ut over min kvalitetstid sammen med barn og ektefelle», skriver en politiansatt.

Andre vurderer eller har søkt bierverv. Noen har tatt på seg en ekstrajobb utenom jobben i politiet.

Tillegg fra turnus og overtid er det som gjør at økonomien går rundt, skriver flere.

«En må jobbe overtid for at en skal klare å dekke lån, regninger og mat. Igjen så går det utover livet med familie», skriver en i sitt åpne svar.

Flere svarer at lønna er så lav at det er demotiverende og frustrerende, og fører til at de søker stillinger utenfor politiet.

Noen skriver også at de har takket ja til en jobb utenfor politietaten.

Hovedvernombud Audun Buseth i politiet, ser på svarene med bekymring.

– Det er bekymringsfullt at det meldes om økt arbeidsbelastning. Dersom dette også knyttes til dårlig lønn forsterker det problemet. Det er viktig at folk på jobb er opplagt og skikket til å utføre sitt arbeid, sier han.

Best råd i Finnmark og Vest

Resultatene fra Politiforums undersøkelse viser at politiansatte i Finnmark og Vest politidistrikt i størst grad opplever at lønna strekker til for å dekke løpende kostnader til bolig og livsopphold.

Tilsvarende er det ansatte i Agder politidistrikt som uttrykker at de har dårligst råd. Der svarer så mange som 75,9 prosent av de spurte at politilønna ikke strekker til.

Mange av de politiansatte med dårlig råd, sier det handler om at de jobber som etterforskere.

«Det lønner seg ikke å jobbe som etterforsker», sier en politiansatt.

Forhandlingssjef Fosse peker på etterforskningsløftet, hvor 83 millioner kroner i lønnsmidler ble fordelt på etterforskningsmiljøene.

– PF følger fortløpende lønnsutviklingen i politiet sammenlignet med resten av staten, for å hele tiden påse at vi følger utviklingen der. Det gjør vi, og til tider ligger vi over lønnsutviklingen i staten. De siste årene har vi hatt sterkt fokus på pensjon også, noe som er viktig knyttet til livslønnen til den enkelte, sier Fosse.

Han medgir at det alltid er rom for at PF kan bli bedre i, og trekker også frem at de lokale tillitsvalgte er viktige i lønnsarbeidet, gjennom dynamikken mellom medlemmene.

Powered by Labrador CMS