VIL IKKE SVARE: Justisminister Emilie Enger Mehl (bildet) og hennes departement vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt politidirektøren gjorde noe kritikkverdig eller straffbart da hun i oktober i fjor avslørte at det var etablert deteksjonssystemer på norsk sokkel for å kunne avsløre fremmede droner.

Vil ikke svare om politidirektøren:

Taushet om mulig sikkerhetsbrudd

Justisdepartmentet og justisminister Emilie Enger Mehl ønsker ikke å svare på om politidirektør Benedicte Bjørnland begikk et sikkerhetsbrudd da hun i oktober i fjor avslørte at det i hemmelighet var installert dronedeteksjonssystemer på norske plattformer.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektøren avslørte i realiteten en hemmelig politioperasjon etter bare få dager. I flere uker var det kommet stadig flere meldinger om ukjente droner i Nordsjøen.

Da Beredskapstroppen og Bombetjenesten utplasserte dronedeteksjonssystemer på flere norske olje- og gassinstallasjoner var formålet å forsøke å avdekke hvor disse dronene kom fra og hvem som stod bak.

Graderte opplysninger

Ifølge flere politikilder ble kunnskapen om politioperasjonen behandlet som graderte opplysninger innad i politiet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Da politidirektør Benedicte Bjørnland i et VG-intervju 4. oktober i fjor fortalte om at dronedeteksjonssystemer var utplassert flere steder på norsk sokkel, bidro hun i praksis til at verdien av dronedeteksjonssystemene ble minimal, mener politikilder Politiforum har snakket med.

Avsløringen til politidirektøren i intervjuet 4. oktober i fjor kom bare få dager etter at politiets eksperter hadde installert dronedeteksjonssystemene og disse systemene var operative.

Eksponeringen av at det var etablert dronedeteksjonssystemer på flere plattformer førte også til at alle droneobservasjonene ble langt vanskeligere å etterforske.

Avviser sikkerhetsbrudd

Politidirektør Benedicte Bjørnland avviste overfor Politiforum tidligere i dag at hun har begått et sikkerhetsbrudd.

«Jeg har forståelse for at det kan stilles spørsmål om graden av åpenhet rundt politiets arbeid, samtidig vil jeg understreke at det i dette tilfellet ikke ble gitt opplysninger rundt kapasiteter, plasseringer eller andre tekniske spesifikasjoner som kan vurderes som skjermingsverdig eller sikkerhetsgradert informasjon», sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en e-post til Politiforum.

Og legger til:

«Det stemmer at informasjon om dette konkrete tiltaket ikke var blitt gjort offentlig kjent tidligere, men det stemmer ikke at opplysninger om tiltaket i seg selv var gradert etter sikkerhetsloven.»

Henviser til POD

Politiforum har gjort gjentatte henvendelser til Justis- og beredskapsdepartementet om politidirektørens uttalelser, som vakte sterke reaksjoner innad i politiet.

VIL IKKE TA I SAKEN: Justis- og beredskapsdepartementet (bildet) vil ikke svare på spørsmål om politidirektørens håndtering av dronetrusselen i fjor høst.

I Justis- og beredskapsdepartementet møtes imidlertid saken med øredøvende taushet. Departementets administrative eller politiske ledelse, herunder justisminister Emilie Enger Mehl, ønsker ikke å uttrykke hverken kritikk eller støtte til politidirektøren.

«Justis- og beredskapsdepartement henviser til POD», lyder det ekstremt ordknappe svaret fra departementet per e-post, etter gjentatte henvendelser fra Politiforum.

E-posten er signert senior kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad.

Politiforums spørsmål

Politiforum stilte syv spørsmål til Justis- og beredskapsdepartementet. Ingen er blitt besvart.

1. Hva er departementets vurdering av dette (påstander om at politidirektørens uttalelser er et mulig sikkerhetsbrudd, red.anm)?

2. Er denne saken tidligere undersøkt og vurdert av departementet? I så fall, hvordan?

3. Er denne saken tidligere rapportert videre av departementet? I så fall, når, hvordan og til hvem?

4. Har politidirektøren vært innkalt til sikkerhetssamtale? I så fall, når?

5. Foreligger det evt noen konklusjon i saken? Hva lyder i så fall denne på? Og på hvilket nivå er saken vurdert?

6. Kan Justisdepartementet bekrefte at opplysningene om dronedeteksjonskapasitet som var etablert på plattformene var behandlet som graderte opplysninger internt i politiet?

7. Hvis dette ikke er kjent for departementet, har man gjort noe for å avklare spørsmålet?

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS