Sør-Vest politidistrikt i Stavanger.
Sør-Vest politidistrikt i Stavanger.

Statsadvokaten: – Oppklarings-prosenten for voldtekt i Sør-Vest politidistrikt er urovekkende lav

Rogaland statsadvokatembete er bekymret for at for få saker om mishandling i nære relasjoner og voldtekt oppklares.

Publisert Sist oppdatert

«Oppklaringsprosenten for sakstypene voldtekt og mishandling i nære relasjoner er urovekkende lav, og viser fortsatt fallende tendens.»

Det skriver Rogaland statsadvokatembete i en fersk inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sør-Vest politidistrikt.

I løpet av årets åtte første måneder hadde politidistriktet kun oppklart omtrent 15 prosent av voldtektssakene, mot 30 prosent i fjor og mellom 21 og 23 prosent i perioden 2019–2021.

«Av 73 påtaleavgjorte saker, anses kun 11 som oppklarte. Dette er en meget uheldig utvikling i en sterkt prioritert sakstype, og statsadvokatene ser grunn til å uttrykke særlig bekymring.»

I årene mellom 2018 og 2022 lå oppklaringsprosenten for voldtekt på 21 til 24 prosent, mens landsgjennomsnittet var på mellom 28 og 34 prosent i samme periode.

I saker om mishandling i nære relasjoner har oppklaringsprosenten hittil i år vært på 18 prosent, som er det samme som i samme periode i fjor, men et kraftig fall fra de tre årene før. Statsadvokatene er også bekymret for dette.

Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug, som er påtaleleder i Sør-Vest politidistrikt, sier til Aftenbladet , som omtalte rapporten først, at de ikke er fornøyd med den lave oppklaringsprosenten.

Powered by Labrador CMS