Spesialenheten henla over 60 prosent av sakene mot politifolk i 2022

Andelen henleggelser har ikke vært så høy på 15 år.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Spesialenhetens årsrapporter ble 64 prosent av sakene de fikk inn 2022, ikke etterforsket.

Andelen henleggelser har ikke vært så høy på 15 år.

– Tallene er alvorlige. Vi er helt avhengig av at Spesialenheten virker, og at den avdekker forskjellige former for ukultur, sier jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo til P4-nyhetene.

Spesialenheten ble opprettet i januar 2005 og har som oppgave å etterforske saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

I 2022 mottok Spesialenheten 877 anmeldelser. Det er færre anmeldelser enn de pleier å få inn.

– Det kan jo hende det ikke var grunnlag for å melde inn så mange saker, og at antall saker har falt drastisk, men det er ikke helt realistisk. Dette er problematisk i den forstand at det kan tyde på at tilliten til Spesialenheten er synkende, legger Andenæs til.

Første nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Maria Aasen-Svensrud, sier til kanalen at en stor andel av sakene som kommer inn til Spesialenheten, blir henlagt, fordi politiet ikke har brutt noen lover.

Powered by Labrador CMS