Sør-Vest PD: Legger planene om å kutte i treningstimer og IP4-mannskaper på is 

For å spare penger ville Sør-Vest politidistriktet kutte i antall IP4-godkjente, og øke godkjenningsperioden for IP4 fra ett til to år. Nå snur distriktet. 

Sør-Vest politidistrikt ledes fra politihuset i Stavanger.
Publisert

For å redusere kostnadene ønsket Sør-Vest politidistrikt (SVPD) å redusere antall IP4-godkjente, og øke godkjenningsperioden for IP4 fra ett til to år. 

Det viser dokumenter Politiforum har fått innsyn i. Informasjonen fremkom i et møte mellom distriktet og Politidirektoratet (POD) i november i fjor. Samtidig ba Sør-Vest politidistrikt om at Politidirektoratet og Justisdepartementet skulle vurdere saken.

Legges på is

Innsatspersonell i Politiet

Politiets innsatspersonell (IP) er delt inn i fem kategorier etter kompetanse. 

Mens IP1 er forbeholdt politiets spesialtrente innsatsstyrke Beredskapstroppen, gis IP4-status til uteksaminerte politifolk fra Politihøgskolen (PHS). 

For å beholde IP4-statusen må de gjennomføre årlig vedlikeholdstrening og avlegge godkjenningsprøver for både pistol og maskinpistol én gang per år for å ha gyldighet, ifølge PHS.

Gjennomføres ikke dette endres statusen til IP5, som er forbeholdt mannskaper som ikke er godkjent for å bruke våpen.

Nå pauser politidistriktet forslaget.

– Sør-Vest politidistrikt er svært tilfredse med den jobben som er gjort i POD for å unngå en ytterligere nedbemanning frem mot revidert nasjonalbudsjett. Gjeldende budsjettramme vil fortsatt kreve noen tøffe prioriteringer, skriver Dyre Øversveen i en e-post til Politiforum.

– Vi vil imidlertid ikke behøve å iverksette de mest inngripende tiltak som vi ellers ville vært nødt til å gjøre dersom vi var i en situasjon hvor nedbemanningen skulle fortsette gjennom hele 2024. En eventuelt reduksjon av antall IP4-godkjente og/eller økning av godkjenningsperioden er derfor lagt på is inntil videre fra distriktets side.

– For høyt treningsnivå

Også politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt tok opp problematikken med POD i fjor, og spurte om distriktet hadde handlingsrom til å redusere IP-treningen. 

Overfor Politiforum trekker Songstad frem at flere i Nasjonal ledergruppe (NLG) har påpekt at treningsnivået i politiet totalt sett synes for høyt.

– Og at vi bør kunne tåle reduksjoner her, for eksempel 10-20 prosent reduksjon, overgang til godkjenningsprøver annet hvert år og i alle fall tilpasninger for de som går kombitjeneste og som i dag skal ha 48 timer IP pluss 48 timer obligatorisk årlig opplæring. Det er for stor belastning på etaten og tar for mye ressurser. I en nedbemanningssituasjon er dette noe som bør sees på, men beslutningene ligger til POD, skriver han i en e-post.

Har ikke konkludert

 Eirik B. Rosø, trekker frem at Politihøgskolen (PHS) forholder seg til føringer fra POD.

– Vedlikeholdstreningen skal bidra til at innsatspersonellet tilegner seg nødvendig kompetanse for å ivareta sikkerhet og helse når de utfører sine arbeidsoppgaver. PHS viser videre til at det i 2024 vil gjennomføres en pilot for utvalgt innsatspersonell knyttet til prosjekt helhetlig vedlikeholdsprogram (HEVE). Etter en evaluering av piloten i HEVE vil POD beslutte fremtidig vedlikeholdstrening for innsatspersonellet i norsk politi, skriver han i en e-post.

På spørsmål fra Politiforum om POD har tatt stilling til saken og om det er innafor å kutte i mannskaper og trening for å kutte kostnader, svarer POD:

– POD har ikke tatt stilling til dette spørsmålet ennå, skriver seksjonssjef Torgeir Haugen i en e-post til Politiforum.

Powered by Labrador CMS