KRITISK BLIKK PÅ SØR-VEST: Sivilombud Hanne Harlem har iverksatt undersøkelser av arbeidstidspraksisen ved Sør-Vest politidistrikt og har stilt en rekke spørsmål knyttet til at ansatte kan bli skyldige timer ved ferieavvikling.
KRITISK BLIKK PÅ SØR-VEST: Sivilombud Hanne Harlem har iverksatt undersøkelser av arbeidstidspraksisen ved Sør-Vest politidistrikt og har stilt en rekke spørsmål knyttet til at ansatte kan bli skyldige timer ved ferieavvikling.

SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Sivilombudet inn i arbeidstidsstrid

Sivilombudet har iverksatt egne undersøkelser av arbeidstidspraksisen ved Sør-Vest politidistrikt, for å avklare om denne kan være i strid med norsk lov.

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelsene er iverksatt etter henvendelser til Sivilombudet fra ansatte ved politidistriktet i mai i år, får Politiforum opplyst.

— Sivilombudet har satt i gang en undersøkelse av eget tiltak på bakgrunn av en henvendelse som gjaldt Sør-Vest politidistrikts praktisering av ferieavvikling blant annet sett i lys av turnus, bekrefter sivilombud Hanne Harlem overfor Politiforum.

På eget initiativ

— I tillegg til å behandle klagesaker, kan Sivilombudet sette i gang undersøkelser på eget initiativ når vi blir oppmerksomme på saker der det kan være begått feil, og særlig om det ser ut til å angå flere, forklarer Harlem.

Politiforum har de siste dagene skrevet om en stadig hardere og mer uforsonlig strid internt i Sør-Vest politidistrikt. Ved ferieavvikling og annet planlagt fravær, blir ansatte som går i turnus overført til ordinære dagvakter 0730-1500, som normalt gjelder for ansatte som ikke går i turnus. Dersom ansatte blir overført fra vakter med flere timer enn vakten de blir flyttet til, blir de skyldige timer som de senere må jobbe inn gratis.

Arbeidstilsynet uttalte i oktober i fjor at praksisen kan være ulovlig, noe politidistriktet og Politidirektoratet (POD) bestemt avviser. 

Ledelsen i Sør-Vest og POD har svart at årsaken til praksisen er å sikre lik behandling av alle som skal avvikle ferie, uavhengig av hvilken turnus de opprinnelig er satt opp med i perioden de i stedet skal avvikle ferie.

Lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Nå går også Sivilombudet inn i den betente saken, som har ført til anonyme varsler om arbeidsmiljøet i distriktet og en markant forverring av klimaet mellom ansatte og ledelsen i Sør-Vest. 

ØKENDE ARBEIDSMILJØUTFORDRINGER: Sør-Vest politidistrikt har økende utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet og er på landstoppen i antall varslinger. Her politihuset i Stavanger.
ØKENDE ARBEIDSMILJØUTFORDRINGER: Sør-Vest politidistrikt har økende utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet og er på landstoppen i antall varslinger. Her politihuset i Stavanger.

I mars i år intervenerte POD ved å beslutte at det skulle iverksettes en egen arbeidsmiljøundersøkelse om Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest. Denne undersøkelsen ble gjennomført i perioden mai-august. 

Da resultatene fra undersøkelsen skulle legges fram på et møte 16. september, ble tillitsvalgte og lokalt hovedverneombud uten forvarsel sendt på gangen. 

Hovedverneombud Audun Buseth i politiet.
Hovedverneombud Audun Buseth i politiet.

Hovedverneombud for politiet, Audun Buseth, har i ettertid rettet sterk kritikk mot POD for denne handlemåten.

Har stilt spørsmål

Sivilombudet sendte 23. juni i år et brev med spørsmål til ledelsen i Sør-Vest politidistrikt, som fikk svarfrist 18. august. Spørsmålene ble imidlertid først besvart av distriktet i et brev datert 31. august.

— Status i denne saken er at vi har stilt flere spørsmål til politidistriktet om praktiseringen av ferieuttak, som vi har fått svar på. Saken er til vurdering, og vi har ikke konkludert, sier sivilombud Hanne Harlem til Politiforum. 

— Vi tar sikte på å avslutte saken innen utgangen av november, legger hun til. 

Sivilombudet forventer at praksisen ved Sør-Vest politidistrikt blir endret dersom undersøkelsene fører til kritikk mot politidistriktet.

— Generelt kan vi opplyse om at dersom en sak gir grunn til det, vil Sivilombudet gi kritikk i form av en uttalelse som vil bli publisert på våre nettsider. Sivilombudet kan ikke selv omgjøre avgjørelser eller pålegge myndighetene å gjøre noe, men i praksis retter myndighetene seg etter sivilombudets uttalelser, påpeker Harlem.

Venter på svar

Sør-Vest politidistrikt svarer overfor Politiforum ikke direkte på om distriktet vil endre praksis dersom saken fører til kritikk fra Sivilombudet. Men distriktet utelukker ikke en praksisendring.

— Vi er opptatt av å sikre et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte, og opprettholder vår plikt til å gjennomføre arbeidstidsordninger som er i tråd med bestemmelser om arbeidstid. Vår praktisering av tjenesteplanlegging av ferie har til formål å motvirke usaklig forskjellsbehandling mellom ansatte, sier leder for stab for HR/HMS i Sør-Vest politidistrikt, Modolf Haraldseid. Uttalelsen er sendt til Politiforum på e-post fra kommunikasjonsstaben i distriktet.

— Samtidig har vi merket oss at vi har ansatte som er uenig i praksisen. Vi avventer svar fra Sivilombudet. Inntil vi hører fra Sivilombudet holder vi oss til føringer som er gitt av POD, sier Haraldseid.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS