Revidert nasjonalbudsjett: Dette vet vi om bevilgningene til politiet

I dag legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett, hvor politiet kommer til å få bevilget mange hundre ekstra millioner kroner.

Ridende politi foran Stortinget.
Publisert Sist oppdatert

Bemanningsnedgang og stramme budsjetter har blitt den nye normalen for politidistriktene de siste par årene.

Til tross for at politietaten har fått tildelt flere milliarder ekstra kroner på de siste statsbudsjettene, har økningen blitt spist opp av dyrtid og prisvekst.

I dag kommer regjeringen med nye tildelinger til både politiet og en rekke andre sektorer i revidert nasjonalbudsjett. Her er det som allerede er kjent om tildelingene som kommer:

  • Politiet får 635 millioner kroner til pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholde bemanning.
  • I tillegg settes det av 200–300 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet, skriver Aftenposten.

Pressetreff på Grønland

Det er ikke klart om pengene til bekjempelse av gjengkriminalitet kommer som friske midler, eller må tas fra politiets eksisterende budsjett.

Revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram klokka 10.45 i dag, men regjeringen har allerede varslet et pressetreff på Grønland i Oslo klokken 12.00.

Der vil både justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, politidirektør Benedicte Bjørnland og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Hadia Tajik være tilgjengelige for pressen.

Mer til Spesialenheten

I tillegg er det kjent at regjeringen vil foreta en delvis reversering av Domstolsreformen, og gjenopprette fem tingretter, ifølge Aftenposten og NRK.

Regjeringen vil også foreslå å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.

Ifølge NRK skal det også settes av 66 millioner kroner til å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen.

Også Tolletaten får økte bevilgninger: 118 millioner kroner for å stanse innførsel av narkotika, i tillegg 60 millioner kroner ekstra til drift, ifølge VG.

Politiforum følger framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Powered by Labrador CMS