Krabbeteiner og annet utstyr på land i Kirkenes. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Krabbeteiner og annet utstyr på land i Kirkenes. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Regjeringen vil la Fiskeridirektoratet ta over politioppgaver

Regjeringen foreslår en lovendring som gjør at Fiskeridirektoratet skal kunne beslaglegge og destruere umerket fiskeredskap når eieren ikke kan identifiseres.

Publisert

– Lovendringen vil innebære en effektivisering og forenkling ved at Fiskeridirektoratet selv kan håndtere disse sakene. Dette er også et ledd i å styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet ved å frigjøre kapasitet hos politiet, slik at de kan konsentrere sin innsats mot enda mer alvorlig kriminalitet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Hun sier at forslaget også vil kunne bidra til å få ned plastforurensningen i havet.

Bakgrunnen for forslaget er at en stor del av Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet består av redskapskontroller for å forhindre bruk av ulovlige fiskeredskaper. Dette er blant annet redskap som ikke er merket riktig.

Slikt utstyr hentes i dag opp av sjøen av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, og saken blir deretter anmeldt og utstyret levert til politiet. Som oftest blir disse sakene henlagt av politiet. Etter henleggelse blir utstyret destruert, eller solgt dersom utstyret er bra og kan settes i lovlig stand.

Ifølge regjeringen beslaglegger dagens praksis betydelige ressurser hos politiet.

Powered by Labrador CMS