Regjeringen vil gjøre påvirknings-operasjoner i Norge straffbart

PST og E-tjenesten har i sine trusselvurderinger over flere år fremhevet fremmede staters påvirkningsoperasjoner som en alvorlig trussel mot Norge.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen fremmer nå et lovforslag som vil gjøre det straffbart å bidra i påvirkningsoperasjoner på vegne av utenlandsk etterretning.

– Norge er ett av verdens mest demokratiske land, og folk er godt rustet til å stå imot desinformasjon og konspirasjonsteorier. Vi vet at autoritære stater kan prøve å påvirke oss for å tjene egne interesser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Slike stater kan for eksempel spre falske nyheter for å svekke folks tillit til pressen, offentlige myndigheter, eller andre viktige samfunnsinstitusjoner, ifølge statsråden.

– Med dette forslaget styrker vi nasjonal sikkerhet og kontroll og verner om grunnleggende nasjonale interesser og verdier, sier hun.

Fikk kritikk

Lovforslaget ble opprinnelig sendt ut på høring av den forrige regjeringen. Det opprinnelige forslaget fikk kritikk fra flere høringsinstanser.

Flere mente de foreslåtte straffebestemmelsene var for vage og vidtrekkende, og at dette kunne ha en negativ effekt på ytringsfriheten. Denne kritikken har regjeringen tatt på stort alvor og lyttet til.

– Det har vært viktig å utforme så presise og klare bestemmelser som mulig for å unngå unødvendige inngrep i ytringsfriheten. Å søke å påvirke beslutningstakere og opinionen i sin alminnelighet er en grunnleggende del av demokratiet og ytringsfriheten. Det vi foreslår å gjøre straffbart, er å bidra i virksomhet som kan skade grunnleggende samfunnsinteresser på vegne av fremmed etterretning, sier Mehl.

Kan bruke skjulte tvangsmidler

I lovforslaget vil regjeringen gi PST mulighet til å oppdage flere saker som kan skade Norge.

– Skal PST ha mulighet til å beskytte oss mot samfunnsskadelig påvirkningsvirksomhet, må de ha en mulighet til å bruke skjulte tvangsmidler for å oppdage og hindre dette. Samtidig har jeg lyttet til innspillene fra høringen. Det har vært viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet å være grundige så forslaget ikke går på unødig bekostning av viktige verdier i Norge, som ytringsfriheten, sier statsråden.

Powered by Labrador CMS