Redaktørforeningen: – Dypt problematisk

Norsk Redaktørforening er sterkt kritisk til Politidirektoratets gjentatte brudd på Offentleglova.

FÅR STERK KRITIKK: Politidirektør Benedicte Bjørnland (bildet) og Politidirektoratet viser mangelfull respekt for Offentleglova, mener Norsk Redaktørforening. Her er politidirektøren avbildet da hun holdt tale på årsmøtet i PF Sør-Vest i Stavanger torsdag 22. februar i år.
Publisert Sist oppdatert

Det sier redaktørforeningens generalsekretær, Reidun Kjelling Nybø, til Politiforum. Bakgrunnen er nyheten om at Sivilombudet har iverksatt en ny gransking av Politidirektoratet etter gjentatte brudd på Offentleglova. 

Nybø mener Politidirektoratet (POD) gjennom gjentatte brudd på loven viser lite respekt for offentlighetsprinsippet som skal ligge til grunn for all saksbehandling i statsforvaltningen.

– Det er dypt problematisk at POD stadig bryter offentleglova og dermed viser så lite respekt for offentlighetsprinsippet. Vi deler definitivt Sivilombudets uro over den lave respekten for offentlighetsprinsippet i forvaltningen. Det lovverket som brytes oftest i Norge er sannsynligvis offentleglova og arkivloven, pluss kanskje vegtrafikkloven. Når den etaten som har ansvaret for å forebygge at straffbare handlinger skjer i samfunnet ikke har større respekt for dette lovverket, så gir det et særdeles dårlig signal, sier Nybø til Politiforum.

Roser Sivilombudet

Hun gir ros til Sivilombudet for at det er innledet en ny granskingsrunde mot Politidirektoratet. 

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

– Det er positivt at Sivilombudet allerede er i gang med en ny gransking av POD. Det er bra at de foretar helhetlige gjennomganger slik som dette. Men det er veldig trist at ombudet nok en gang må gjøre dette overfor en etat som bør forstå alvoret i den ulovlige praksisen som ble avdekket ved forrige tilsyn, sier generalsekretæren.

Hun mener det er på tide at regjeringen nå ser på ytterligere tiltak for å forebygge de omfattende og løpende bruddene på Offentleglovas bestemmelser.

  – Regjeringen må ta tak i den manglende respekten for lovverket. De må følge opp Hurdalsplattformen der det heter at de skal «sikre at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet praktiseres i alle offentlige virksomheter», sier Nybø.

Mener det haster

– Arbeiderpartiet går enda lenger i sitt program. Der heter det at de «vil vurdere strengere sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven.» Problemet er at i dag ikke finnes noen sanksjoner for disse lovbruddene, påpeker Nybø.

Hun legger til at det nå haster å få på plass relevante og effektive tiltak.

– Det haster med en gjennomgang av offentleglova. Åpenhet og innsyn er helt grunnleggende for et velfungerende demokrati, sier Nybø.

Hun peker på at det norske demokratiet er under press fra mange kanter og at det derfor er viktig å hegne om åpenhetsprinsippet som skal gjelde for det offentlige Norge og makten som utøves der.

– Ytringsfrihetskommisjonen beskrev hvordan hemmelighold gir fotfeste for konspirasjonsanklager og mistro i befolkningen, mens et åpent samfunn med god tilgang på informasjon skaper motstandskraft i befolkningen, sier Nybø.

Powered by Labrador CMS