Rapport viser at politiet er overveldet av nettovergrepssaker

En ny rapport om digitale overgrep mot barn og unge viser blant annet at mye ansvar fortsatt legges på offeret, samt at politi og domstoler ikke strekker til.

Bildet er et illustrasjonsfoto.
Bildet er et illustrasjonsfoto.
Publisert

Kapasitetsproblemene fører blant annet til at kompetent personell forsvinner ut av politiet og påtalemyndigheten, fordi etterforskning av seksuelle overgrep mot barn er svært belastende og de sitter med en følelse av ikke å kunne strekke til, heter det i rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Nettovergrep har blitt et prioritert område for politiet, og det gjør at det blir stadig flere saker. 

Politiet opplever ifølge rapporten, som leveres til Justis- og beredskapsdepartementet tirsdag, at de kan vite om overgripere, men ikke få etterforsket dem på grunn av kapasitetsproblemer.

Blant studiens andre funn er at den store tilgangen på digitale medier i seg selv kan bidra til grobunn for overgrepsatferd. Det er blant annet enkel tilgang på store mengder overgrepsmateriale som kan «understøtte seksuell interesse og tiltrekning til barn og skadelige seksuelle handlinger som potensielt ikke ville ha utviklet seg i like sterk grad ellers.»

Videre skrives det i rapporten om at det fortsatt er en stor grad av skyld- og ansvarsfølelse hos ofrene, og at dette er noe overgripere er svært klar over. Dermed velger mange å holde ut med overgrepene, istedenfor å fortelle andre om hva som har skjedd.

Statssekretær Sigve Bolstad (Sp) mottar rapporten på vegne av departementet i Nydalen i Oslo klokka 9 tirsdag.

Powered by Labrador CMS