Tjenestemannen som ble frikjent i lagmannsretten, jobbet i Øst politidistrikt.
Tjenestemannen som ble frikjent i lagmannsretten, jobbet i Øst politidistrikt.

Politimann frikjent for seksuell omgang med kollega

En politimann som i tingretten ble dømt for å ha misbrukt stillingen sin til å få seksuell omgang med en kollega, er frikjent i ankesaken.

Publisert

Mannen ble i første rettsrunde dømt til fengsel i sju måneder, og til å betale 80.000 kroner i erstatning til fornærmede i saken.

Spesialenheten ba i tingretten om at mannen også skulle fradømmes stillingen, noe retten da ikke var enig i.

«Tiltalte har ikke misbrukt sin politistilling til å skaffe seg seksuell omgang med andre kvinner enn politiansatte. Retten antar at det forhold at tiltalte nå straffes, vil føre til at han nærmer seg kvinnelige kolleger på et annet vis i fremtiden», het det i dommen.

I ankesaken mente imidlertid flertallet at han ikke handlet forsettlig, og at han skulle frikjennes, melder VG.

Han må samtidig betale oppreisning på 80.000 kroner til kvinnen.

Mannen jobbet i Øst politidistrikt da hendelsen skjedde.

– Det har vært en belastning for ham å ha dette hengende over seg i to år med trussel om fengselsstraff. Han håper nå å kunne se fremover og komme seg videre, selv om han har sagt opp stillingen sin i politiet på grunn av belastningene saken påførte ham, sier forsvarer John Christian Elden.

Powered by Labrador CMS