GENERELL BEVÆPNING: Norges Politilederlag tar til orde for generell bevæpning av norsk politi. Men det må gjøres et forarbeid først, understreker laget. Her en bevæpnet politimann under Arendalsuka. Da lot publikum seg ikke affisere av at politiet var bevæpnet.

Politilederlag vil ha generell bevæpning

Norges Politilederlag ønsker generell bevæpning av politiet. Men forutsetningen er at kunnskapgrunnlaget rundt bevæpning styrkes, skriver laget i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Det er i en høringsuttalelse til Maktmiddelutvalgets rapport at Norges Politilederlag (NPL) i Parat går inn for en generell bevæpning av norsk politi. Høringssvaret er levert til Justis- og beredskapsdepartementet denne uken.

61 prosent sier ja

Norges Politilederlag har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine yrkesaktive medlemmer om spørsmålet om bevæpning. Der fremgår det at 61 prosent av medlemmene er positive til en generell bevæpning av politiet. 10 prosent av respondentene er usikre på om generell bevæpning er riktig.

JA TIL BEVÆPNING, MEN VIL HA MER KUNNSKAP: Forbundsleder Kjetil Ravlo i Norges Politilederlag.

Forbundsleder i Norges Politilederlag (NPL), Kjetil Ravlo, sier i en pressemelding at innføringen av elektrosjokkvåpen i politiet vil gi viktig kunnskap om en generell bevæpning av politiet i fremtiden.

– Vi er i ferd med å innføre elektrosjokkvåpen, og evaluering av erfaringene med disse vil være viktig beslutningsgrunnlag. Vi vet ikke nok om effekten av et slikt maktmiddel, men det er grunn til å tro at elektrosjokkvåpen vil kunne løse mange av oppdragene som i dag løses med skytevåpen, sier Ravlo.

Vil ha mer kunnskap

Forbundslederen mener imidlertid en generell bevæpning av norsk politi krever mer kunnskap enn i dag. Blant annet er det behov for å kartlegge publikums holdninger, mener forbundet. Dette for å avgjøre om en generell bevæpning av politiet i dag fremstår som en klok beslutning.

– Det er behov for en bredere undersøkelse om holdninger og praksis rundt maktmiddelbruk hos politiet. I tillegg må vi vite mer om publikums holdninger til bevæpning. En endelig beslutning om generell bevæpning bør tas først etter at dette kunnskapsgrunnlaget er på plass, sier Ravlo.

Som årsak til behovet for generell bevæpning, peker NPL på en tilspisset sikkerhetssituasjon, økt terrortrussel, et mer sammensatt kriminalitetsbilde og økt antall tilfeller av farlige situasjoner utløst av psykisk uhelse. – Norges Politilederlag mener et betinget ja til en generell bevæpning av politiet nå, er et riktig signal. Vi mener dette vil forebygge og redusere risiko mot innbyggere, gjerningspersoner, og ansatte, når det haster mest, sier Ravlo.

Powered by Labrador CMS