Illustrasjon
Illustrasjon

Politiets rolle i krig: Nå kommer nye retningslinjer

– Arbeidet med å oppdatere retningslinjene knyttet til politiets rolle i væpnet konflikt er i gang og vil ferdigstilles i løpet av året, sier fungerende seksjonssjef Monica Bergan Stabell i POD.

Publisert Sist oppdatert

I fjor skrev Politiforum at uklare regler gjør norsk politi dårlig forberedt på krig.

I samme sak etterlyste politirettekspert Kai Spurkland et tydeligere sett med regler for hva politiet skal gjøre dersom Norge invaderes, utsettes for statskupp eller får et regimeskifte i autoritær retning.

– Selv om dette er rettslig regulert, er det mye usikkerhet knyttet til jussen rundt disse spørsmålene. Det skyldes at det ikke har vært en aktuell problemstilling på nesten 80 år. Den reguleringen vi har av disse spørsmålene er beredskapsloven fra 1950. Det ville altså ha vært en pensjonist i dag, hvis det hadde vært en person, sa Spurkland da.

Preget av andre verdenskrig

Han mente lovgivningen er sterkt preget av andre verdenskrig-tenking, og er laget for andre forhold.

– Du har en helt annen form for konflikt i dag, hvor slagmarkstankegangen og slagmarksjuss passer dårlig. I tillegg er beredskapsloven og en håndfull andre beredskapslover, spenstig juss. Det er en formulert nødrett. Tiden er overmoden for at man ser på reguleringen av politiets rolle i krig og krigslignende tilstander, fortsatte han.

Nå bekrefter Politidirektoratet (POD) at de jobber med å få på plass nye retningslinjer.

– Arbeidet med å oppdatere retningslinjene knyttet til politiets rolle i væpnet konflikt er i gang og vil ferdigstilles i løpet av året, skriver Monica Bergan Stabell i en e-post til Politiforum.

Hun er fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet (POD).

Rundskrivet er fortsatt riktig

I fjor uttalte også politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet forholder seg til gjeldende lovverk. Hun viste også til at PODs rundskriv fra 2020 gir føringer om at politiet skal fortsette sin ordinære virksomhet, og utøve alminnelige politioppgaver, inntil regjeringen eventuelt beslutter noe annet, ved væpnet konflikt.

Sett i lys av denne uttalelsen, har Politiforum også spurt Bergan Stabell om bakgrunnen for at det utarbeides nye retningslinjer og hvorfor dette arbeidet drøyer.

– Det utarbeides nye retningslinjer for å kunne regulere noe mer enn det gjeldende rundskriv gjør. Innholdet i rundskrivet fra 2020 er fortsatt riktig, og derfor er arbeidet tenkt å ferdigstilles i løpet av året, skriver hun avslutningsvis i e-posten.

Powered by Labrador CMS