Politiets nye hovedverneombud: – Jeg bryr meg om folk

Andreas Mikkelsen (54) tar steget fra vervet som hovedverneombud i Oslo politidistrikt, til å bli hovedverneombud for hele politiet.

FEMTEMANN: Andreas Mikkelsen er politiets femte hovedverneombud. Som sine to siste forgjengere, Bjørn Egeli og Audun Buseth, har han interessen for motorsykler og mennesker.
Publisert

Han husker det godt den dag i dag, opplevelsen av å være med faren på jobb. Kanskje var det også der politikarrieren til Andreas Mikkelsen egentlig startet; når han som liten gutt gikk inn dørene på politistasjonen i Oslo, der pappa jobbet.

– Det var veldig stas, erindrer Mikkelsen, nå 54 år og nyansatt hovedverneombud for politiet.

– Arbeidsmiljøet appellerte til meg, vennskapet han hadde med kollegene. Slik henger dette også sammen med valget om å bli verneombud. Det handler veldig mye om arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i politiet var veldig bra, og er det fortsatt, og det er noe jeg ønsker å bevare, fortsetter han.

Startet i Økokrim

Det var også faren som anbefalte Mikkelsen å velge samme karrierevei som han selv. Mikkelsen startet som aspirant på daværende Økern politistasjon tidlig på 1990-tallet. Senere tilbragte han mange år på patrulje og etterforskning på Stovner politistasjon, før han i 2008 dro til Økokrim.

Der havnet han – litt tilfeldig – i vernesporet.

– En leder mente jeg ville passe som verneombud. Jeg arvet et par gamle ringpermer med info, og måtte lære underveis. Det har jeg gjort senere også. Veldig mye i vernesporet handler om erfaringslæring, sier Mikkelsen.

I ettertid har han erfart at det var måten han engasjerte seg for kollegene sine som gjorde at han ble oppfordret til å ta rollen som verneombud hos Økokrim.

Jeg bryr meg om folk. Det er nok en egenskap mange politifolk har.

– Jeg bryr meg om folk. Det er nok en egenskap mange politifolk har. Tiden som verneombud hos Økokrim ga mersmak, sier Mikkelsen.

Da han i 2016 returnerte til Oslo politidistrikt, falt det seg naturlig å gripe muligheten til å først bli vara hovedverneombud, og senere hovedverneombud i distriktet fra 2020. Dette vervet har han nå gitt videre til Klara Sofie Haga Bergseth, og i løpet av juni vil Mikkelsen være i drift som hovedverneombud for hele politiet. 

– Jeg synes dette er et veldig spennende verv, og er glad for å ha fått muligheten, sier Mikkelsen.

Vil møte folk

Han har overlappet med avtroppende hovedverneombud Audun Buseth siden starten av mai, og har i skrivende stund rukket å møte både organisasjonene og ledergruppen i Politidirektoratet.

– Det er en del å sette seg inn i, og mange nye folk å møte. Jeg prøver å bli kjent med folk, og har en plan om å komme meg ut i distriktene for å treffe flest mulig. Det er nok andre politidistrikter som har helt andre utfordringer enn Oslo, men jeg håper samtidig at den erfaringen jeg tar med meg kan bli nyttig inn i rollen som hovedverneombud også.

– Hva tror du blir de største utfordringene du kommer til å møte som hovedverneombud?

– De utfordringene jeg møter, er de samme som politiet møter. Den teknologiske utviklingen går ekstremt raskt, og har endret både kriminalitetsbildet og måten vi jobber på. Dette gir avtrykk hos menneskene som er ansatt i politiet også. Det blir ikke noen mindre forventning til produksjon og måloppnåelse i et teknologisk samfunn, snarere tvert imot, svarer 54-åringen.

Mikkelsen peker også på den spente, sikkerhetspolitiske situasjonen, som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Alvorlige trusler har preget oss og vil prege oss enda mer. Dette er utfordringer som har tatt ressurser fra politiets bekjempelse av ordinær kriminalitet, og som setter politiansatte i et krysspress hvor de må si nei til ting de tidligere er vant til å håndtere. Det er vanskelig å stå i for politifolk, som er vant til å gjøre en innsats, sier hovedverneombudet.

– Politiet har endret seg

Han peker også på hvordan både samfunnet og arbeidsforholdene har utviklet seg bare i løpet av de drøyt 30 årene han selv har vært i etaten.

I dag har arbeidspresset økt, og vi ser også at sykefraværet har økt. Det er en bekymring

– Da jeg startet, var det mer romslighet på tid. Det var oftere trening i arbeidstiden, og vi kunne bruke lengre tid på oppdragene. I dag har arbeidspresset økt, og vi ser også at sykefraværet har økt. Det er en bekymring, sier Mikkelsen.

Som mangeårig polititjenestemann har han selv sett hvor mye arbeidsplassen betyr for folk.

– Jeg har sett at det har oppstått konflikter, og sett hvordan de har påvirket arbeidsmiljøet. Som hovedverneombud håper jeg å kunne forbedre medarbeiderskapet ytterligere i politiet, på en måte som forplikter både ansatte og ledere, og gir rom for ansatte til å kunne ta opp problemer. Mye handler om tilbakemeldinger og å kunne tåle kritikk. Det er lett å si at man gjør det, men det er krevende i praksis, sier han.

Mikkelsen peker på at politiet kan være en risikofylt arbeidsplass.

Jeg har hatt kolleger som har mistet livet, som har blitt skadd i tjenesten eller fått psykiske problemer som følge av tjenesten.

– Og jeg har sett skyggesiden av yrket vårt. Jeg har hatt kolleger som har mistet livet, som har blitt skadd i tjenesten eller fått psykiske problemer som følge av tjenesten. Min rolle som verneombud er å sørge for et sikkert arbeidsmiljø, psykisk og fysisk. Det er viktig, understreker han.

Han har noen tanker om hvordan han skal kunne bidra til dette, men først vil han bruke tid på å etablere kontakt og få en oversikt over nåsituasjonen i politiet.

– Jeg ønsker et godt samarbeid med arbeidsgiver, men er ikke redd for å si tydelig ifra hvis det må til. Det har jeg også gjort. Samtidig er det viktig med objektivitet i denne rollen. Man må være åpen og lyttende, og kunne se de store linjene, understreker hovedverneombudet.

Hovedverneombud i politiet

 • Leif Anders Valås
  1. januar 1990 – 31. desember 1991
 • Ole Valen
  1. januar 1992 – 30. oktober 2003
 • Bjørn Egeli
  1. november 2003 – 1. april 2012
 • Audun Buseth
  1. april 2012 – 1. juli 2024
 • Andreas Mikkelsen
  1. juni 2024 –
Powered by Labrador CMS