Bildet er et illustrasjonsfoto.

Politiet må kutte og flytte om på 242 millioner kroner i år

Politiet er pålagt å effektivisere og spare inn til sammen 242 millioner kroner i 2023. 58 millioner kroner er direkte kutt, mens resten skal omprioriteres.

Publisert Sist oppdatert

Politiet får et stramt budsjett i år og må dessuten flytte midler, slik at blant annet politidistriktene samlet sett får 73 millioner kroner mer å rutte med. Til sammen må politiet omprioritere bruk av 185 millioner kroner. De pengene skal for eksempel hentes ved at Politidirektoratet får 61 millioner kroner mindre enn i 2022.

− Kutt og omprioriteringer skal primært gjennomføres ved å redusere utgifter til Politidirektoratet, konsulenttjenester, reisevirksomhet og sentral administrasjon i politidistriktene, skriver avdelingsdirektør Roger Bjerke en pressemelding fra i Politidirektoratet.

«Ut over lønns- og prisvekst vil politidistriktene i 2023 få et budsjett som samlet sett er 73 millioner høyere enn det som ble tildelt i 2022. Særorganene får en økt tildeling på totalt 50 millioner. Politidirektoratet får et nedtrekk på 61 millioner sammenlignet med 2022», skriver direktoratet i pressemeldingen.

På toppen av kutt og omprioriteringer, vil prisveksten trolig medføre flere utfordringer. Statsbudsjettet kompenserer politiet for en prisvekst på 1,4 prosent. Men Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår en prisvekst på 4,9 prosent i år.

− Samlet sett vil dette kunne gi en underdekning på 177 millioner kroner i 2023, sier Bjerke.

Overordnet prioritering i årets budsjett er å bidra til sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet. Politiet skal prioritere mer tilgjengelig politi over hele landet og etablere nye tjenestesteder.

Powered by Labrador CMS