Oslo-politimesteren: Stolt av oppdragsløsningen under Fosen-demonstrasjonene

Fungerende politimester Cecilie Lilaas-Skari sier Oslo-politiet sto i krevende dilemmaer under håndteringen av Fosen-demonstrantene.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 23. februar tok 13 aksjonister seg inn i foajeen til Olje- og energidepartementet i Oslo for å protestere mot regjeringens oppfølging av en høyesterettdom fra 2021.

Høyesterettsdommen fastslo at byggingen av 151 vindturbiner på Fosen-halvøya er en krenkelse av reindriftssamers rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Protestene, organisert av Norske samers riksforbund og Natur og ungdom, rammet til sammen ti departementer, og ble avsluttet 3. mars.

Da hadde Oslo-politiet fjernet demonstranter - mange av dem samer kledd i kofte - ved flere anledninger.

– Vi har stått i krevende dilemmaer den siste uka. Det gjelder å klare å treffe godt når du har ytringsfriheten på den ene siden, og departementsansattes behov for å komme seg på jobb på den andre siden, sa fungerende visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari under Oslo politiforenings årsmøte.

Lilaas-Skari trakk fram at dette er en jobb politiet gjorde «under flombelysning», hvor alt de sa og gjorde ble vurdert med argusøyne.

Da den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble en del av demonstrantene, fikk også saken internasjonal oppmerksomhet.

– Da er vi avhengige av at hver og en av oss forstår oppdraget og gjør jobben vår på en god måte. Det gjorde vi. Det skal vi være stolte av. Vi klarte å løse oppdraget med en høy grad av profesjonalitet og godt humør, sa hun, og pekte på en kommentar i Dagsavisen med tittelen «Voldsmonopol med et smil».

I kommentarartikkelen skriver Jo Moen Bredeveien blant annet:

«Norsk politi fjerner demonstrantene på respektfullt vis, og oppfører seg på en måte som understreker at de ser demonstrantene som har valgt å markere sin desperasjon ved hjelp av sivil ulydighet. Politiet respekterer og anerkjenner demonstrantenes rettigheter.»

– Denne saken er inspirerende for hvordan vi håndterer krevende saker. Det handler om den kompetansen vi har, og at vi klarer å bruke den klokt i hverdagen, sa Lilaas-Skari.

Powered by Labrador CMS