Saken om politihunden Pelle skulle få leve eller ikke var oppe i Tingretten i midten av oktober. Dette er et illustrasjonsbilde.
Saken om politihunden Pelle skulle få leve eller ikke var oppe i Tingretten i midten av oktober. Dette er et illustrasjonsbilde.

Politihunden Pelle får leve

Oslo tingrett har gitt hundeføreren medhold. Politihunden Pelle får leve, dersom den kan omplasseres.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom dommen fra Oslo tingrett, der eieren til politihunden Pelle møtte Politidirektoratet for to uker siden.

Dommen mener Politidirektoratets vedtak fra 7. mai i år er ugyldig.

Dermed får Pelle leve, dersom hunden kan omplasseres.

Skal omplasseres – får leve

Eieren til Pelle var villig til at hunden skulle omplasseres hos en annen hundefører, slik at Pelle ikke lenger skulle være i nabolaget. Retten skriver at Pelle ikke kan oppholde seg i nabolaget der til eieren, der den bet nabojenta, og dermed at den må avlives dersom den ikke kan omplasseres.

Men når dette er praktisk mulig, slik det er i denne saken, mener retten at Pelle ikke skal avlives.

Blant annet skriver retten at ut i fra at Pelle har stor nytteverdi, så må de som bor i nabolaget til eieren og de som bor i nabolaget til den hundeføreren Pelle nå etter alt å dømme skal omplasseres hos, tåle at politihunden lever.

«Sidan retten ikkje er samd med Politidirektoratet i at vilkåra for at Pelle skal avlivast, er oppfylte, er dermed vedtaket av 7. mai 2014 ugyldig.» skriver retten i dommen.

Veide nytteverdi opp mot utrygghet

Hundelovens paragraf 18 sier at hunder som påfører barn vesentlig skade normalt skal avlives, men at også hundens nytteverdi skal vektlegges i vurderingen. Nettopp avveningen mellom nytteverdien til Pelle og skaden og utryggheten Pelle skapte er det retten nå har tatt stilling til, etter hovedforhandlingene for to uker siden.

I dommen fra tingretten som kom i dag, skriver retten at Pelle er viktig for Oslo politidistikt «då særleg så lenge tal tilgjengelege politihundar er redusert i høve til det som er vanleg, og at han med si kombinerte opplæring kan brukast meir av politiet enn politihundar generelt sett».

I retten i oktober kom det blant annet fram at Pelle er en av svært få hunder som kan gjøre oppdrag for Beredskapstroppen.

I etterkant av hendelsen der Pelle bet nabojenta har politihunden også blitt testet grundig. Gjennom testene kom det fram at Pelle er en sosial hund og ikke er farlig. Også i vedtaket fra Politidirektoratet fra 7. mai står det at Pelle «ikke medfører større fare for fremtiden enn andre skarptrente politihunder».

– Vunnet saken fullt ut

Retten skriver blant annet også at det er sannsynlig at grunnen til at Pelle bet var at den skulle beskytte eierens familie, slik det også kom fram i retten. Politihunder er trent til å forsvare eieren uten kommando, dersom de tolker at eieren blir angrepet.

«Sjølv om Pelle som alle andre skarptrena politihundar dermed representerer ein fare, er ikkje faren ei følgje av eit uønska instinkt. Når samfunnet har kome til at politiet også skal ha skarptrena hundar, og det ikkje er haldepunkt for at Pelle er aggressiv eller nervøs, kan ikkje retten sjå at det vil vere mindre forsvarleg at han enn at andre skarptrena hundar, lever.», står det i dommen.

Hundeeierens advokat Tor Erik Heggøy la i retten fram påstand om at Pelle ikke skulle avlives. Alternativt skulle avlivningsvedtaket oppheves. Retten falt ned på det sistnevnte.

I dommen står det at hundeeieren har vunnet saken fullt ut og at staten må dekke hundeeierens saksomkostninger på 200.000.

Politidirektoratet har mulighet til å anke dommen. I en kommentar til Politiforum sier assisterende avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll-Mathiesen, at de tar saken til etteretning.

– Dette har vært en vanskelig sak, hvor vi foreløpig tar til etterretning at tingretten har kommet til et annet resultat enn behandlende politidisktrikt og Politidirektoratet. Nå vil vi lese dommen grundig før vi tar endelig stilling til hva vi skal foreta oss, sier

Du kan også lese mer om saken i neste papirutgave av Poilitiforum.