PF «Nord-Norge» uten filter på Stortinget

Svartmaling driver sjelden en god sak igjennom.

Publisert Sist oppdatert

Men PFslokallagsledere fra Nordland, Troms og Finnmark kom med en faktabeskrivelseover politisituasjonen i Nord-Norge som neppe var egnet til å berolige de politikeresom sitter med ansvaret for innbyggernes sikkerhet og trygghet i landsdelen.

Lobbyistene fra nord fremstod med en grad av troverdighet ogmed en inngående kjennskap til situasjonen på grunnplanet i politiet som gikkprofesjonelle PF-byrå en høy gang. Og hver for seg ga lokallagslederne enusminket direkterapport, trolig ganske annerledes i formen enn den filtrerte ogpolerte rapporten som går tjenestevei gjennom politibyråkratiet.

- Det tjener de fremmøtte politikerne til ære at de varvillig til å møte oss, og motta vår virkelighetssbeskrivelse, sier talsmann forgruppen, Jan Tore Hagnes som selv er lokallagsleder i Salten politidistrikt.

Fra Stortinget møtte: Alf E. Jakobsen (Ap), Elisabeth Aspaker (H),Knut W. Hansen (A) JanSahl (Krf), Vera Lysklætt (V), Ann Kristin Engstad (Ap) og Jan Arild Ellingsen(Frp).

Listen over uønskede hendelser var lang.

  • Vakthavende politipatrulje sover hjemme, også i byene
  • 2 timer før politiet dukker opp som en planlagt ordning
  • Politiet vanskelig tilgjengelig for mennesker i nød
  • Trafikkoffer ble liggende død i veggrøfta i to timer førpolitiet kom
  • Ødeleggende for den viktige tilliten

Rolf Arne Kurthi ba stortings­politikerne være klare på omde ønsket at folk skulle bo i de små kommunene.

- For slik som det er nå, begynner viktige deler avsamfunnstrukturen, deriblant politiet å mangle. Da hadde det vært greit å få etsvar. Skal vi ha folk boende i de små kommunene her i landet, må også statensørge for at infrastrukturen er kalibrert for dette. Og om ikke lokale interesserer viktige, så bryter også Norge Schengenforpliktelsene når vi lar sivile utenpolitimyndighet og soldater inne til førstegangstjeneste bevokte russergrensa.La oss nå få et skikkelig politiløft som gjør at vi får både ressurser ogmannskap, sa Kurthi engasjert. Han ble supplert av Oddmund Nilsen fra MidtreHålogaland som påpekte det kritiske med for lave opptak på Politihøgskolen.Nilsen etterlyste også retningslinjer for hva samfunnet ønsker og setter somkrav til responstid på politiutrykninger.

- I Harstad by må nå folk regne med 45 minutters ventetid,selvsagt ikke noe mot at de på Ibestad måtte vente i fire fem timer førpolitiet kom til en husbrann. Eller for å være mer presis - glørne etter enhusbrann, sa Nilsen.

Nærpoliti - på nett?

- Nærpolitiet har utviklet seg til å bli et politi på nett.Jeg beklager at justisministeren har omdefinert nærpolitiet på denne måten. Erdere på Stortinget fornøyd med situasjonen rundt politidekningen i landet, såsi i fra. Da slipper i hvert fall politibetjentene ute på gata å ta ansvaret,sa Anita Mikalsen, lokallagsleder i Helgeland Elisabeth Arnesen tokfrem episoden hvor en butikktyv bevæpnet med kniv måtte holdes av innehaveren i1,5 time før politiet kom. I tillegg påpekte hun det farlige for polititjenestemennene,når de må kjøre utrykning i 120km/t over flere timer for å komme frem til mennesker inød. HMS-perspektivet erviktig for våre kvinner og menn som må bøte på denmanglede bemanningen og store vaktdistrikt, sa Arnesen.

Ambulanse torde ikke hjelpe

Under en knivstikkersak i Kautokeino, kom den kommunaleambulansen raskt til åstedet. Men fordi at ambulansepersonellet ikke viste omgjerningsmannen fremdeles var i huset, torde de ikke gå inn før politiet komtil stedet.

- Ambulansefolkene handlet rett, men oppe hos oss ser det uttil at vi må akseptere en høyere dødelighet når noe kritisk skjer, enn om manbor sentralt sørpå, sa en kritisk Grete Rugland, lokallagsleder i Vestfinnmark.

Høyere lønn vil hjelpe

- Nå rømmer politifolk politiet. Jeg har eksempler på atandre statsetater betaler politifolk opp mot 300.000 kroner mer enn politietkan gjøre fordi at de sitter på verdifull kompetanse. Jeg frykter at lekkasjenfra politiet kan bli enda større. Og husk, i motsetning til andre yrker som avgirog får ansatte fra andre yrker, så er det i politiet ingen tilførsel fra andrekilder enn Politihøgskolen til rene politistillinger. Mine medlemmer stolte avå jobbe i politiet, men de må få betalt for både kompetanse og risiko for åbli, og vi må gjøre noe for å få politifolkene tilbake til politiet, sa JanTore Hagnes.

Må ta ansvar

Fremskrittpartiets Jan Arild Ellingsen,takket for at PF ville informere.

- Det er på tide at vi politikere tar et ansvar. Folk setterpris på ærlige politikere, ikke politikere som bortforklarer, sa Ellingsen. Hanutfordret politiet til å bli flinkere til å si i fra hva politiet ikke lengerkan gjøre.

- Vi trenger et grasrotoppgjør som kan ta fatt ivirkeligheten, og ikke slik den blir definert, sa Ellingsen. Da han spurte omde nye arbeidstidsbestemmelsene (ATB) virkelig var et gode, slik som de lahindringer i veien for å jobbe unna sakene, fikk han kontant svar fra RonnyBorge: «Ja, jeg setter pris på forventningen om å leve litt lenger enn minekolleger kunne forvente tidligere.» Elisabeth Arnesenfulgte opp med lakoniske: «Jeg er glad for at HMS også gjelder forpolitiansatte».