Nesten ingen følger Offentleglova: – All grunn til å gjøre noe

Sivilombud Hanne Harlem er urolig over at det er lav respekt i statsforvaltningen for Offentleglova. Men hun vil ikke mene noe om hvorvidt Stortinget bør sørge for at det blir vedtatt straffesanksjoner ved brudd på loven.

NOE MÅ SKJE: Sivilombud Hanne Harlem slår fast at noe må gjøres for å øke respekten for Offentleglova i politiet og resten av statsforvaltningen.
Publisert Sist oppdatert

Politiforum skrev i går at Sivilombudet har iverksatt en ny tilsynsrunde med Politidirektoratet etter stadig nye klager på at POD ikke følger Offentleglova. Det skjer bare få måneder etter at Sivilombudet avsluttet forrige gransking av POD, som førte til hard kritikk og der Sivilombudet slo fast at POD brøt loven.

I et større intervju med Politiforum etterlyser sivilombud Hanne Harlem større framdrift i arbeidet for å sørge for at det blir lettere å etterleve Offentleglovas krav, både til maksimal saksbehandlingstid og hvilken type saker det skal være åpenhet rundt.

– Begås mye urett

– Det er nesten ingen som følger Offentleglova. Er det på tide at man får straffesanksjoner inn i loven?

– Det er utenfor mitt mandat å mene noe om. Men det jeg ikke har noen vanskeligheter med å si, er at når det er så gjennomgående og det begås såpass mye urett på dette feltet, er det all mulig grunn til å diskutere ulike typer virkemidler for å få bedre orden på dette. Om straff er det rette eller om det er andre virkemidler som er bedre, eller en kombinasjon, det er et annet spørsmål. Å mene noe om det er ikke vår rolle å gjøre, svarer Harlem, men skynder seg samtidig å legge til:

– En av de tingene jeg tror ville ha betydning og som det er grunn til å jobbe videre med, er selve systemene for å arkivere og journalføre eposter og sms-er, som i dag er utrolig tungvint for saksbehandlere. Der er jeg enig med Arkivverket. Det er synd at dette bare blir liggende, eller i hvert fall går sakte.

– Ikke mitt mandat

– Hvorfor vil ikke du si noe om dette med straffesanksjoner? Er ikke du den nærmeste rådgiveren til Stortinget i dette spørsmålet?

– Jeg er jo ikke rådgiver, på den måten. 

– Du har jo en tilsynsfunksjon som Stortinget ser til?

– Jo, derfor er det naturlig for meg å peke på at det er mange forvaltningsorganer som ikke følger Offentleglova. Men å si hvordan de skal løse det, er utenfor mitt mandat.

– Er du enig i at straff er det mest dominerende virkemiddel i samfunnet for å få folk til å endre adferd?

Hanne Harlem tar en lang pause før hun svarer.

– Det kan godt hende. Jeg har ikke tenkt godt nok over det. Penger er jo, det er jo også et virkemiddel for å påvirke adferd. Man har mange virkemidler for å påvirke adferd.

– Men da snakker vi vel om insentiver. I den negative enden av skalaen er det jo straff. Men tar du til orde for at de som følger Offentleglova bør få bonus?

– Nei, jeg mener ikke det, svarer Harlem og ler. 

VIL IKKE GI RÅD: Sivilombud Hanne Harlem vil ikke gi Stortinget (bildet) en anbefaling om å innføre straffebestemmelser i Offentleglova. Hun vil ikke si hva hun mener om temaet, fordi det ikke er innenfor hennes mandat.

– En rekke brudd

– Men det er ingen tvil at det skjer en rekke brudd på Offentleglova. Det har også Riksrevisjonen konstatert. Og det har vi konstatert, gang på gang på gang. Det er all grunn til at noen tar initiativ til, departementene eller Stortinget, til å se på hva vi skal gjøre med dette. Hvordan kan vi bringe inn virkemidler som gjør at denne loven faktisk følges. Men jeg vil ikke forskuttere at straff er det rette. 

– Men noe må gjøres?

– Det er all grunn til å gjøre noe. 

– Hvem sin jobb er det?

– Etter vanlig norsk forvaltningsorden er det jo regjeringen som vil måtte forslå noe overfor Stortinget. Stortinget kan alternativt be om å få det.

– Men regjeringen ønsker jo å myke opp reglene?

– Joda. Men vi må kunne forvente at også regjeringen er opptatt av at de reglene som Stortinget har gitt, faktisk blir fulgt.

– Det er vel bare Sivilombudet og Riksrevisjonen som kan motivere Stortinget til å ta et initiativ?

– Hverken vi eller Riksrevisjonen er satt opp til å kunne gjøre en utredning om hva som er riktige virkemidler. Vi er ikke laget for det. Men vi går ikke stille i dørene om at innsynreglene ikke følges, avslutter sivilombud Hanne Harlem.

Powered by Labrador CMS