Brakkebygget på Politihøgskolen i Oslo ble satt opp skoleåret 2010/2011. Til sommeren blir den fjernet.

Nå skal PHS-brakka fjernes: – Har ikke bruk for den lenger

Politihøgskolens midlertidige brakkebygg i Oslo ble satt opp skoleåret 2010/2011. Til sommeren blir det fjernet.

Publisert

Det midlertidige brakkebygget - med 71 enkeltkontorer - ble satt opp som følge av økningen i antallet politistudenter til 720 fra skoleåret 2010/2011.

– Bygget ble satt opp fordi vi hadde et ekstraordinært behov. Flere studenter gjorde at man trengte flere kontorplasser, sier Morten Brenden, direktør for strategi og virksomhetsstyring på Politihøgskolen (PHS).

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ga opprinnelig PHS tillatelse til å ha brakkebygget stående til 1. januar 2017, men skolen søkte og fikk forlenget brukstillatelsen.

Fjernes til sommeren

Senere har antallet studenter ved PHS' avdeling i Oslo blitt redusert kraftig, og til sommeren - etter siste eksamen - er det ubønnhørlig slutt for Politihøgskolens nyeste bygg.

– Vi har ikke bruk for det lenger. Færre studenter har gitt redusert bruk av undervisningsrom på campus. Det gjør at vi kan utnytte eksisterende areal til nye kontorplasser. I tillegg er det et pålegg om å fjerne bygget, sier Brenden.

– Har skolen noen planer for hvordan dere tenker å utnytte arealet som frigjøres når brakkebygget fjernes?

– Ikke i første omgang, men det mest konkrete er å gjøre utearealet litt triveligere. Vi vil legge til rette for å sette opp både sykkelstativ og sykkelskur, og tilrettelegge for at det i større grad blir mulig å ha tilstelninger i gården, svarer Brenden.

Planlegger for å bli på Majorstua

Regjeringen la i fjor planene om å opprette en helt ny politihøgskole på is, og Politihøgskolen i Oslo planlegger dermed for fortsatt drift på Majorstua i Oslo - deriblant i det opprinnelige, fredete bygget fra 1907.

Brenden sier skolen likevel ønsker å gå i dialog med utleier Statsbygg for å se hvilke muligheter som finnes.

– I det lengre bildet er det spennende å diskutere med Statsbygg om man kan tenke seg å utnytte deler av det arealet som finnes på innsiden på en litt annen måte. Det er begrensede muligheter i bygningsmassen både innvendig og utvendig, men noe fleksibilitet er det jo, sier Brenden.

Dagens leiekontrakt går ut 31. desember 2025.

– Inn mot det tidspunktet er det naturlig å diskutere hvilke muligheter vi har ved anlegget. Det viktigste for oss er å lage gode campusplaner for alle campusene vi har. Det handler om å forvalte det vi har på en god måte, sier Brenden.

Powered by Labrador CMS