Leserne er fortsatt fornøyde med Politiforum

– Politiforum lever av leserne våre, og det er derfor viktig for oss å få jevnlige tilbakemeldinger om hva dere er fornøyde og misfornøyde med, sier Politiforum-redaktør Erik Inderhaug.

Publisert

Annethvert år gjennomfører Politiforum en spørreundersøkelse blant leserne, hvor hensikten er å kartlegge lesing av fagbladet Politiforum og nettsiden Politiforum.no.

– Politiforum lever av leserne våre, og det er derfor viktig for oss å få jevnlige tilbakemeldinger om hva dere er fornøyde og misfornøyde med. Årets leserundersøkelse viser at en stor andel av dere, fire av fem lesere, fortsatt er fornøyde med Politiforum, sier ansvarlig redaktør Erik Inderhaug.

Dette er på nivå med tidligere leserundersøkelser, og gir Politiforum en viktig pekepinn om måten vi jobber på.

– For oss i redaksjonen var det i år ekstra spennende å få tilbakemelding på hva leserne synes om den omleggingen vi gjorde i fjor, da vi reduserte antall papirutgaver og satset mer på nettjournalistikk, sier Inderhaug videre.

Reduserte utgaver

Etter å ha hatt 11 årlige papirutgaver i over 20 år, var det en forholdsvis stor endring å kutte antallet til seks årlige utgaver.

– Jeg er ikke i tvil om at det var et riktig grep å ta for å møte forventningene til å også levere nødvendig kvalitet på nettjournalistikken vår, men det er likevel veldig gledelig å se at så mange av leserne er positive til endringene vi har gjort, fortsetter Inderhaug.

I det moderne medielandskapet er det krevende for en liten redaksjon som Politiforum å ha den nødvendige balansen mellom nettjournalistikk og papirjournalistikk.

– Politiforum ønsker å være synlige og gode på nett, fordi det er der vår journalistikk kan sette dagsorden, slik målsetningen er formulert i vår formålsparagraf. Samtidig skal vi opprettholde satsingen på papirutgaven som en viktig kanal for fagartikler og dybdejournalistikk, sier Politiforum-redaktøren.

Stabile tall

Leserundersøkelsen peker på at papirutgaven fortsatt er viktig. Tallene for både lesetid og hvor mye av bladet som leses, har holdt seg på nesten nøyaktig samme nivå som sist undersøkelse i 2022. 

– At vi har stabilt fornøyde papirlesere, er vi veldig tilfredse med, sier Inderhaug.

Han legger til at Politiforum i skrivende stund ikke har fått gått gjennom alle fritekstsvarene fra leserundersøkelsen.

 – Vi er derfor ikke kjent med hvilke konkrete innspill dere har til det vi skriver, og hva dere mener vi burde gjort annerledes. Når vi har fått disse tilbakemeldingene, vil vi lese gjennom og vurdere alle innspillene for å se hva vi kan gjøre for å forsøke å bli bedre. Resultatene fra årets leserundersøkelse er i all hovedsak positive, men det er ikke noe vi tar for gitt, og vi lover å stå på for å fortsette å levere et blad og en nettside som leserne er fornøyde med, avslutter han.

Powered by Labrador CMS