Troms politidistrikt er bekymret for svenske kriminelle nettverk

Politiet er bekymret for den økte trusselen fra svenske kriminelle nettverk i Nord-Norge. – Det er den største kriminalitetstrusselen i Troms politidistrikt.

SVENSKEGRENSA: Politiet i Troms kaller inn til en pressekonferanse for å fortelle om hvordan svenske kriminelle nettverk har blitt et økende problem.
Publisert Sist oppdatert

Det sier etterforskningsleder Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt onsdag.

Politiet holdt pressekonferanse om den økte trusselen fra svenske kriminelle i Nord-Norge og særlig i Troms.

– Svenske kriminelle nettverk har blitt en betydelig aktør i Troms. Vi vurderer nettverkene som den største kriminalitetstrusselen i politidistriktet, sier Myrvoll.

I en stadig større andel saker ser politiet at det er en kobling mellom lokale aktører og svenske kriminelle.

Foxtrot-nettverket er blant dem som opererer i Troms. Omfattende narkotikahandel og grove bedragerier er blant hovedsakene.

– Vi er bekymret når vi ser at de svenske aktørene er såpass involvert lokalt i Troms, sier Myrvoll.

Åtte personer pågrepet

Han viser til en pågående etterforskning der åtte personer er pågrepet for narkotikakriminalitet. En av dem sitter fortsatt i varetekt. Etterforskningen startet i januar og pågår fremdeles.

– Vi har avdekket et profesjonelt og godt organisert nettverk som har omsatt store mengder narkotika til Troms og Nord-Norge. Vi ser det fraktes store mengder kontantbeløp til Oslo og Sverige. Så kommer det narkotika i retur med kurer, sier Myrvoll.

Relasjonen til svenske nettverk går flere år tilbake i tid.

De åtte personene er alle norske statsborgere og alderen spenner fra slutten av tenårene til i 50-årene. Enkelte av dem er lokale.

– På dette stadiet av saken mener vi at vi har et godt bilde av hvem de involverte er, men vi kan ikke utelukke flere pågripelser, sier politiadvokat Simon Nystuen til Nordlys.

Frykter at lokal ungdom rekrutteres

Trusselen fra kriminelle nettverk er økende både lokalt i Troms og nasjonalt, ifølge Myrvoll.

Politiet frykter at situasjonen skal føre til økt våpenbruk blant de kriminelle.

– I kjølvannet av sakene er det utstrakt bruk av vold og trusler. Vi har sett en del saker med knivbruk. Lokale aktører bevæpner seg også, sier Myrvoll.

De ser også eksempler på at lokal ungdom tar steget fra ungdomskriminalitet til å bli tungt involvert i de kriminelle nettverkene.

– Vi har en klar ambisjon om å svekke nettverkene i Troms, både deres kapasitet og tilstedeværelse. Vi ønsker å hindre at ungdom rekrutteres inn og fortsatt sørge for at folk i Troms har det trygt, sier Myrvoll.

Politiet har vært i kontakt med samtlige kommuner i fylket om situasjonen.

– Alle er kjent med trusselbildet og hvordan vi skal jobbe for å hindre utviklingen og rekruttering av ungdom, sier han.

Powered by Labrador CMS