PRESSES AV STORTINGET: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl må i løpet av få dager begynne å svare på spørsmål om politidirektørens håndtering av dronesakene. Det krever Høyres justisfraksjon på Stortinget. Ellers kan saken også bli tema i Stortinget, varsler Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland.

Høyres justisfraksjon på Stortinget:

Krever at statsråden kommer på banen

Høyres justisfraksjon på Stortinget krever at justisminister Emilie Enger Mehl kommer på banen. Høyre slår fast at statsråden må avklare om politidirektøren gjorde noe kritikkverdig da hun i oktober i fjor avslørte den hemmelige politioperasjonen som hadde utplassert dronedeteksjonssystemer i Nordsjøen.

Publisert

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland er Høyres justispolitiske talsperson. Han reagerer på at Justis- og beredskapsdepartementet nekter å kommentere saken og bare henviser videre til Politidirektoratet.

Enig med jusprofessor

Den anerkjente jusprofessoren Jan Fridthjof Bernt sa til Politiforum fredag at Justis- og beredskapsdepartementet har en forvaltningsmessig plikt til å avklare om politidirektør Benedicte Bjørnland gjorde noe kritikkverdig da hun i et avisintervju 4. oktober i fjor røpet at norsk politi hadde utplassert dronedeteksjonssystemer på flere olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Dette førte til et umiddelbart og dramatisk fall i antall innrapporterte dronehendelser fra en uke til neste. Det gjorde det i neste omgang ekstremt vanskelig å avdekke hvem som stod bak den omfattende droneaktviteten.

— Jeg er helt på linje med professor Bernt. Dette er nok et eksempel på en politisk ledelse som skygger banen når ting er litt vanskelig. De er ikke vonde å be når det er hyggelige ting, men når ting blir vanskelige gjemmer de seg. Her bør de absolutt komme på banen, slik at vi får hele bildet, sier Stensland til Politiforum.

— Alvorlig

Høyres ledende justispolitiker fortsetter med å begrunne hvorfor partiet mener at justisminister Emilie Enger Mehl må engasjere seg.

— Det er to årsaker til det. Det ene er den godt belagte påstanden om at politidirektørens uttalelser og adferd har svekket muligheten for å etterforske og avdekke droneaktiviteten. Det er en meget alvorlig påstand. Droneaktiviteten på norsk sokkel var ikke bare en trussel for norsk sikkerhet men også en trussel mot Europas energiforsyning. Det er noe som må ryddes opp i. Det er det faktisk bare departementet som kan ta tak i. Vi må få klarhet i hva som er skjedd, hvorfor det har skjedd og hvordan det skal følges opp, sier Stensland.

— Jeg trodde i min enfoldighet at her ville justisministeren ha gått ut for å skape ro. Det har hun til nå ikke gjort.

Kan bli sak i Stortinget

Høyres justispolitiske fraksjon, bestående av Stensland selv og stortingsrepresentant Ingunn Foss, varsler at saken kan bli satt på dagsorden også i Stortinget.

Høyres justispolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

— Hvis ikke justisministeren kommer på banen kommer vi til å avkreve et svar i Stortinget. Vi har ennå ikke tatt stilling til hvordan vi skal gjøre dette. Men her må justisministeren svare for håndteringen av saken, om ikke annet enn for å skape ro i politiet, sier Stensland.

— Har du noen tidsfrist til justisministeren?

— Dess lenger hun venter, desto mer eskalerer saken. Saken blir ikke bedre av å vente. Da er det bedre å få det gjort, svarer Stensland og legger til:

— Vi har fulgt med på denne saken. Vi har forventet at det skulle komme noen avklaringer. Når de ikke kommer, vil jo vi gå inn i denne saken videre. I alle fall dersom det ikke skjer noe i løpet av neste uke.

Krever åpenhet

— Hvor alvorlig er det, i dine øyne, dersom politidirektøren har opptrådt på en slik måte at man har ødelagt for muligheten til å finne ut hvem som stod bak droneaktiviteten i fjor høst?

— Det er alvorlig. Det gjelder uansett om du arbeider på et lensmannskontor, om du jobber i Økokrim, i Politidirektoratet eller er sjefen for det hele.

— Er det naturlig at statsråden selv tar initiativ til å orientere Stortinget på egnet måte?

— Det er ikke sikkert at statsråden trenger å orientere Stortinget. Men hun må i alle fall kommentere denne saken i åpent lende. Det ville vært naturlig at hun ga et svar på de henvendelsene som Politiforum har kommet med. Hvis hun ikke gjør det, må jo vi sørge for at Stortinget blir involvert. Dette er dessverre nok et eksempel på at Justisdepartementet på sin måte å ikke agere bidrar til at saker blir større enn de hadde trengt å bli, fordi departementet har vært trege i håndteringen. De bruker skilpaddemetoden og kryper inn i skallet sitt, avslutter Stensland.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS