Unn Kristin Olsen, leder i Parat.
Unn Kristin Olsen, leder i Parat.

Vil ha varslingsombud for alle statlige virksomheter

Politiets Fellesforbund har jobbet lenge for et nasjonalt varslingsombud. Nå mener også Parat at et slikt varslingsombud må på plass.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbund har lenge jobbet for å få på plass et varslingsombud for arbeidslivet. I mai i år meldte justisminister Emilie Enger Mehl at politiet skulle få et varslingsombud, men hun trakk oppdragsbrevet for dette etter kritikk fra blant andre Politiets Fellesforbund og hovedverneombudet.

Bakgrunnen for kritikken var blant annet at det stod i oppdragsbrevet at ombudet skulle ligge under politiets bedriftshelsetjeneste, og at varslingsombudet ikke ble en uavhengig aktør.

- Ombudet må kunne håndheve varslingsreglene, ha påleggsmyndighet og kunne iverksette uavhengige undersøkelser i varslingssaker av alvorlig karakter, sa Skatvold, den gangen.

Nå har fagforeningen Parat sendt brev til både Kommunal- og distrikts departementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med kopi til relevante komiteer på Stortinget.

Her skriver også de at de ønsker et varslingsombud for hele statlig sektor.

Felles varslingsombud

Leder for fagforeningen Parat, Unn Kristin Olsen, sier i en pressemelding at de mener et varslingsombud ikke bare bør gjelde politietaten, men at det bør være et felles varslingsombud for alle statlige virksomheter.

- Konkret foreslår vi at et slikt varslingsombud legges inn under Sivilombudet, som en allerede etablert institusjon som naturlig vil kunne håndtere slike saker, sier Olsen.

Kjetil Ravlo, leder av Norsk politilederlag, uttaler i pressemeldingen at etter deres oppfatning er det behov for et eget varslingsombud for alle ansatte og virksomheter i staten.

Også leder for Parat Forsvar, Johan Hovde, og Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, mener det er viktig at varslingsombudet også dekker deres virksomheter.

– Vi har for mange varslingssaker i Forsvaret som burde vært løst på en bedre måte enn hva vi har sett så langt. Etter min mening synliggjør dette et behov som går langt utover Politiet alene, sier Hovde.

- Sivilombudet nyter stor respekt

Leder for Parat Politiet, Einar Kaldhol, mener derimot at hovedansvaret for varslingssak må ligge hos arbeidsgiver og sier deres frykt er at ansvaret pulveriseres og at det går utover ansatte. Men han er enig i at et varslingsombud bør ligge under Sivilombudet.

– Sivilombudet har allerede i dag et system og metodikk for kontroll og ettersyn av forvaltningen, og vil derfor kunne komme raskere i gang enn et helt nytt organ. Uttalelser fra Sivilombudet nyter stor respekt, blir som hovedregel fulgt av forvaltningen og gir gode korrektiv til forvaltningens forståelse. Kompetanse og utviklingsansvarlig bør legges til et annet organ, for eksempel Arbeidstilsynet, sier Kaldhol.

--

08.12.22 klokka 18:37: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Politiets Fellesforbund lenge har jobbet for et varslingsombud for politiet. Det korrekte er at fagforeningen har jobbet for et varslingsombud i hele politiet. Dette er nå korrigert.

Powered by Labrador CMS