Straffesaker i Oslo tingrett utsettes på grunn av streik

Streiken blant politijuristene i Oslo-politiet får konsekvenser for behandlingen av en rekke straffesaker i Oslo tingrett.

Publisert

15 saker som skulle begynt denne uken, er nå utsatt, opplyser tingretten til NRK.

Streiken blant de statsansatte ble trappet opp mandag, og enda flere politijurister i Oslo ble tatt ut i streik.

Nå er over 900 politiansatte i sju politidistrikter i streik, blant dem 80 bare i Oslo.

I alt 3529 statsansatte er i streik etter brudd mellom staten og Akademikerne og Unio i statsoppgjøret. Akademikerne og Unio mener at avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår.

Akademikerne og Unio krever at de skal beholde hovedtariffavtalene de i dag har med staten. Staten ønsker én felles hovedtariffavtale for alle statsansatte, ikke to som i dag. LO støtter staten i denne streiken.

Powered by Labrador CMS