FIKK BOT: En politimann i Oslo er idømt en bot etter det Oslo tingrett mener er brudd på tjenesteplikten i forbindelse med et avhør. Tjenestepersonene på bildet har ikke noe med saken å gjøre.

Politimann dømt etter tvilsomt avhør

En politimann i 40-årene er i Oslo tingrett bøtelagt for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter et tvilsomt avhør i en ranssak.

Publisert Sist oppdatert

Hendelsen skjedde i oktober 2020 da politimannen oppsøkte noen mindreårige tenåringer som var mistenkte i en ranssak. Han oppsøkte tenåringene på nattestid på deres respektive bopeler.

Informerte ikke om rettigheter

Retten fant det bevist at mannen avhørte den ene tenåringen uten å informere gutten om hans rett til å ikke forklare seg, rett til å få bistand fra forsvarer, samt vergens rett til å være til stede og uttale seg. Mannen ble frikjent for å ha begått tilsvarende brudd mot den andre tenåringen.

Politimannen hevdet selv i retten at det aldri var snakk om noe avhør, men heller en samtale med formål om forebyggende arbeid.

Retten fant det imidlertid bevist at politimannen handlet grovt uaktsomt og dømte ham til å betale en bot på 8.000 kroner.

Powered by Labrador CMS