Morten Holmboe, PHS.

PHS-professor vil til Høyesterett

Professor Morten Holmboe (60) fra Politihøgskolen (PHS) er blant de 15 søkerne til to ledige embeter ved Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av den offentlige søkerlista, som Rett24.no omtaler.

De to embetene blir lyst ut som følge av at Knut Kallerud i februar opplyste at han kom til å gå av med pensjon. I tillegg vil også Kristin Normann bli pensjonist neste år.

Holmboe er jurist fra Universitetet i Oslo (1989), og har doktorgrad i strafferett.

Han har tidligere jobbet i Justisdepartementet og hos den daværende Sivilombudsmannen (nå Sivilombudet), og har vært både statsadvokat og førstestatsadvokat , ifølge Juridika.no.

I 2016 leverte han doktoravhandlingen «Fengsel eller frihet» ved Universitetet i Oslo, og samme år ble han førsteamanuensis ved Politihøgskolens forskningsavdeling.

I desember 2017 ble Holmboe utnevnt til professor i politivitenskap. I 2019-2020 var han midlertidig forskningsleder ved Politihøgskolens forskningsavdeling, men har siden den gang konsentrert seg om professorstillingen.

Holmboe er en av de ni mannlige søkerne til embetene. Totalt kommer åtte av de 15 søkerne fra Borgarting lagmannsrett.

---

21.03.23: Saken er oppdatert med informasjon om Holmboes doktorgradsavhandling. I en tidligere versjon av saken sto det at Holmboe har vært forskningsleder siden 2019. Det riktige er at han var midlertidig forskningsleder fra 2019-2020.

Powered by Labrador CMS