BER OM GJENOPPTAKELSE: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ber om at saken mot Baneheia-domfelte Jan Helge Andersen gjenopptas, slik at Andersen kan tiltaltes også for drap nummer to.

Ønsker ny sak mot Baneheia-domfelt

Riksadvokaten mener det er sannsynlig at Jan Helge Andersen også drepte Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000. Nå ber han om at saken mot Andersen gjenopptas.

Publisert Sist oppdatert

– Riksadvokaten har i dag fremsatt begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen. Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Riksadvokatens beslutning er i samsvar med innstilling fra Oslo statsadvokatembeter, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en pressemelding.

Han skriver videre at han ikke vil kommentere saken ytterligere nå fordi spørsmålet om gjenåpning skal behandles av Gjenopptakelseskommisjonen.

Anbefalte gjenåpning

Saken der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000 har vært under ny etterforskning siden våren 2021.

I påtegningen fra Riksadvokaten står det at statsadvokaten 17. februar i år kom med en «tilråding om at riksadvokaten begjærer gjenåpning til skade for Andersen.».

Det betyr at de mener saken bør gjenåpnes med sikte på tiltale Andersen for drapet på Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten er enig med statsadvokaten om at vilkårene for gjenåpning er til stede.

Sonet 16 år

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

KAN BLI NY STRAFFESAK: De to jenterne Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet drept i friluftsområdet Baneheia i mai 2000. Nå kan det gå mot ny straffesak mot allerede dømte Jan Helge Andersen.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

Uløst drap

I oktober i fjor ba Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes, fordi han mener det ikke er bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for forholdene han ble dømt for i 2002.

Knappe to måneder senere ble Kristiansen endelig frikjent i lagmannsretten. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

Da Maurud ba om frifinnelse av Kristiansen, sa han samtidig at påtalemyndigheten ville etterforske Jan Helge Andersen videre, og at Andersens forklaring bærer preg av svakheter.

– Det er av vesentlig betydning at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sa Maurud.

Blandede følelser

Bistandsadvokatene til jentene som ble drept i Baneheia i 2000, mottok Riksadvokatens avgjørelse i Baneheiasaken med blandede følelse, men også med forhåpninger.

– Vi er fornøyd med det. Vi har presset på for at saken skal bringes inn for retten, sa bistandsadvokat Håkon Brækhus til mediene etter at avgjørelsen ble kjent.

Han forteller at han har vært i kontakt med jentenes familier etter Riksadvokatens avgjørelse og sier at de har vært veldig spent.

– De er glade for avgjørelsen, men samtidig er det blandede følelser i og med at det blir en knalltøff prosess for dem framover.

– Man må belage seg på at dette tar tid, både i Gjenopptakelseskommisjonen, i domstolene og i eventuelle ankerunder også videre, sier Brækhus.

– Domstolene vil jeg tro vil være ganske raske med å beramme og prioritere saken. Hvor lang tid man snakker om, har jeg ingen sterk formening om, sier bistandsadvokaten, som legger til at de kommer til å følge saken nøye framover.

– Hva man konkret gjør er altfor tidlig å si noe om, men det er klart at man skal følge dette opp tett, sier Brækhus.

Ikke overrasket

Jan Helge Andersen fastholder at han ikke er skyldig i det andre drapet i Baneheia-saken, men er ikke overrasket over at Riksadvokaten har begjært gjenåpning.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og så må vi avvente og se hva kommisjonen senere sier, sier Andersens forsvarer, Svein Holden, til NTB.

Han snakket med Andersen på telefon fredag formiddag.

– Han fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre, men slik saken har utviklet seg, var han ikke veldig overrasket over at påtalemyndigheten gikk for gjenåpning, sier forsvareren.

Vil ta tid

Det vil ta tid før Gjenopptakelseskommisjonen er klar med en avgjørelse om straffesaken mot Jan Helge Andersen gjenopptas, sier kommisjonens leder.

– Jeg kan ikke si noe konkret om hvor lang tid dette vil ta. Det kan hende at sekretariatet orienterer Gjenopptakelseskommisjonen innen det neste møtet vårt i mai, men det vil nok ta lengre tid før vi har behandlet saken ferdig, sier kommisjonsleder Kamilla Silseth til NTB.

– Først vil sekretariatet ta stilling til begjæringen, og deretter vil kommisjonen vurdere om det er behov for ytterligere steg. For eksempel om det er behov for ny etterforskning, legger hun til.

Blir ikke pågrepet

Statsadvokat Johan Øverberg sa fredag at det ikke er grunnlag for å pågripe Jan Helge Andersen.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å pågripe og varetektsfengsle Andersen. Det bygger på en konkret vurdering, sier Øverberg til TV 2.

Han har vært ansvarlig for den nye etterforskningen av Baneheia-saken, og sier at påtalemyndigheten har diskutert og vurdert om de skal pågripe Jan Helge Andersen.

Powered by Labrador CMS