Kraftig økning i barne- og ungdomskriminalitet i Oslo

Det siste året har antall anmeldelser med mistenkte eller siktede mellom 10 og 17 år i Oslo steget med 47 prosent.

Publisert

I august 2023 ble det registrert 279 anmeldelser der en mistenkt eller siktet var mellom 10 og 17 år. I samme periode i fjor var det 190 slike anmeldelser, skriver Avisa Oslo.

Snittet for august over de tre siste årene før pandemien (2017–2019) ligger på 179 anmeldelser. Årets tall er dermed langt over gjennomsnittet.

Spesielt vold og vinningslovbrudd er kriminalitetstyper som har gått opp.

Antall voldsanmeldelser har gått opp med 74 prosent, mens anmeldelser som gjelder vinningslovbrudd har gått opp med 46 prosent.

Anmeldelser for bæring av kniv eller andre våpen og hensynsløs atferd og personforfølgelse har gått opp henholdsvis 123 prosent og 159 prosent.

Powered by Labrador CMS