Kan få tilgang til taushetsbelagt informasjon

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ønsker at Gjenopptakelseskommisjonen skal få tilgang til taushetsbelagt informasjon i Folkeregisteret.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring som gir kommisjonen hjemmelsgrunnlag til å hente ut opplysninger uten at lovbestemt taushetsplikt kommer i veien, skriver Advokatbladet.

«Uten en slik hjemmel vil ikke kommisjonen kunne innhente opplysninger som kan være sentrale når den skal utrede og vurdere saker», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i høringsbrevet.

Gjenopptakelseskommisjonen har selv ønsket en slik mulighet.

Powered by Labrador CMS