POLITIHUND: Spesialenheten har gitt en politibetjent i Oslo bot for med vilje å ha skremt en mindreårig med politihunder, noe spesialenheten karakteriserer som utilbørlig opptreden fra politibetjentens side. Hund og hundefører på bildet har ingenting med saken å gjøre.
POLITIHUND: Spesialenheten har gitt en politibetjent i Oslo bot for med vilje å ha skremt en mindreårig med politihunder, noe spesialenheten karakteriserer som utilbørlig opptreden fra politibetjentens side. Hund og hundefører på bildet har ingenting med saken å gjøre.

Fikk bot etter å ha skremt med politihund

Spesialenheten har ilagt en politibetjent ved hundepatruljen i Oslo politidistrikt bot for å ha brukt politihunden for å skremme en mindreårig.

Publisert

«Etterforskingsresultatet viste at politiet benyttet unødvendig makt overfor B etter at situasjonen var under kontroll og hen var anholdt», skriver Spesalenheten for politisaker i en melding på sine nettsider.

Utilbørlig opptreden

Spesialenheten konkluderer med at politibetjenten har utvist «utilbørlig opptreden».

Hendelsen fant sted på offentlig sted i fjor, i forbindelse med en pågripelse.

«Spesialenhetens etterforsking viste at politibetjent A, etter at den mindreårige var tatt hånd om av en annen patrulje og situasjonen var under kontroll, valgte å ta med B med makt og plassere B foran tjenestehundene. I denne situasjonen kom tjenestepersonen med upassende ord og uttrykk», heter det i meldingen.

Ment som en lærepenge

Spesialenheten legger til:

«Politibetjentens atferd kunne ikke forklares på annen måte enn at hen ønsket å gi B en lærepenge. Politibetjent A presenterte B for en tjenestehund, et skarpt maktmiddel, og advarte mot mulig konsekvens av politiets bruk av slikt maktmiddel. Spesialenheten fant det bevist at politibetjenten var sterkt å bebreide for den oppståtte situasjonen og med denne atferden utviste en svært klanderverdig tjenesteutøvelse. A brøt følgelig grovt sin tjenesteplikt og ble ilagt et forelegg for forholdet etter straffeloven § 172.»

Straffeloven § 172 omhandler «grovt uaktsom tjenestefeil». Dersom forelegget ikke vedtas av politibetjenten, blir saken sendt til retten for beramming, opplyser spesialenheten.

Powered by Labrador CMS