Tiltak mot seksuell trakassering lite systematisert

Celine Pedersen, Tatanya Valland og Brita Bjørkelo ved Politihøgskolen har studert hvorvidt tiltak fungerer mot seksuell trakassering i norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

«Rapport om forebygging av seksuell trakassering i norsk politi» skal bidra til å skaffe en oversikt over status i politiet innen tema seksuell trakassering. 

Prosjektet heter «Speak Up!»: A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH). 

Der har forskere og arbeidslivspartnere fra Norge, Sverige og Danmark samarbeidet om å undersøke innsatsen mot seksuell trakassering. 

Denne delen av prosjektet ble avsluttet i oktober 2023, men er en del av et lengere prosjekt over fire år som ledes av Politihøgskolen.

De nordiske politiforskerne skal undersøke forståelser og måter å jobbe på i praksis, når det gjelder bekjempelse av seksuell trakassering. 

Mangler systematisering

«Overordnet viser funnene at det er foretatt mange innsatser nasjonalt og lokalt for å forebygge seksuell trakassering i norsk politi. Selv om vi finner noe dokumentasjon på effektene av tiltakene, er systematiseringen og synliggjøringen av disse lite fremtredende sammenlignet med den overordnede innsatsen.» står det på Politihøgskolens nettside.

Forskerne tror mulige årsaker til dette kan være at flere av tiltakene er relativt nye, men kan også skyldes reelt fravær av gjennomførte sammenstillinger av tiltak og forventet utfall. 

I rapporten kommer det frem at det var vanskelig for forskerne å konkludere med noen klar effekt av tiltak iverksatt:

«Basert på vårt kildemateriale finner vi lite som kan fortelle oss om effektene av tiltakene iverksatt i politiet og ved PHS for å forebygge seksuell trakassering.»

Det presiseres at rapporten inngår i et kontinuerlig arbeid med å forebygge seksuell trakassering i politiet. 

Skal teste om det nytter å gjøre en innsats

I det videre arbeidet vil funnene bli benyttet til å utvikle en intervensjon for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen der effektene vil bli empirisk testet.

PhD kandidat Tale Røijen Størdal skal ta den norske delen av prosjektet videre. 

Ferdigstillingen av intervensjonen skal også tilpasses politiet og inkludere et fokus på interseksjonalitet (alder, kjønn, kulturell bakgrunn).

Powered by Labrador CMS