Kongsberg-saken: - Han har rett og plikt til å utøve makt

- Denne saken handler om en politimann som mener han handler til det bedre, og som gjør jobben sin, sier forsvarer John Christian Elden, på ankesakens første dag. 

Ankesaken i Kongsberg-saken i Borgarting lagmannsrett. Aktor Marit Oliver Storeng (t.v) og forsvarerne John Christian Elden og Heidi Reisvang. En politibetjent er tiltalt for grov kroppskrenkelse ved en pågripelse ved Deli de Luca-fillialen og Esso-stasjonen i Kongsberg sentrum natt til 30. oktober 2022.
Publisert Sist oppdatert

I dag startet ankesaken i den såkalte Kongsberg-saken, der en politimann er tiltalt for å ha utøvd vold mot to menn på en bensinstasjon i Kongsberg, natt til 30. oktober 2022. Politimannen ble i fjor frikjent på alle punkter i tingretten. Han slapp også å betale erstatning til de fornærmede.  

De fornærmede anket erstatningskravet, og Riksadvokaten anket frifinnelsen. 

Les dommen fra tingretten her

Ankesak

Det var natt til 30. oktober 2022 at politimannen la Kevin Winness Simensen, som kort tid tidligere var blitt neket å komme inn igjen på et utested, i bakken. 

Politibetjenten er tiltalt for brudd på Straffelovens § 272, jf. § 271, for å ha øvet vold mot en annen person. Påtalemyndigheten mener at voldsutøvelsen var grov fordi den skjedde «uten foranledning» og hadde til følge sterk smerte, heter det i tiltalen. 

Politibetjenten ble også tiltalt for brudd på Straffelovens § 172, jf. § 171 for å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt. 

Det er satt av fire dager til ankesaken, som finner sted i Borgarting lagmannsrett i Oslo. Politimannen kjenner seg ikke skyldig i noen av postene. 

Første dag i retten

Da rettssaken startet i dag, påpekte forsvarer for politimannen, John Christian Elden, at han mener det er spesielt at saken av flere medier kalles for «politivoldsaken». 

- Denne saken går under kallenavnet «politivoldsaken». Det er spesielt for om det er politivold er noe retten skal ta stilling til, sier han. 

- Jeg ville kalt det en maktanvendelses-sak. Det er det det handler om. Det handler om en politimann som mener han handler til det bedre, og som gjør jobben sin. Han har rett og plikt til å utøve makt. Jeg enig med aktor om at politiet har rett og plikt til å utøve nødvendig makt, men nødvendig makt er i ytterste konsekvens å gripe til skytevåpen, sier Elden. 

Han legger til at det retten skal vurdere er om maktanvendelsen går utover det som var forholdsmessig og forsvarlig. Han viser også til at Høyesterett har uttalt at politiet har spillerom for å gjøre feil, og at det er behov for romslighet i vurderingen av lovligheten av politiets tjenesteutøvelse. 

- Han var hele tiden innenfor den lovlige maktanvendelsen, sier Elden. 

Han mener også at aktor la for lite vekt på hendelsen mellom Simensen og vekteren, forut for hendelsen på bensinstasjonen. 

Aktor Marit Oliver Storeng, fra Spesialenheten, uttalte at det første sentrale spørsmålet retten skal ta stilling til er om dette er lovlige tjenestehandlinger. 

- Her er politilovens paragraf 6 helt sentral. Politiet skal søke å løse situasjonen med minst mulig inngripende midler. Når det gjelder bruk av fysisk makt må det være nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig. Retten må vurdere om om bruken av fysisk makt går innunder dette, eller om dette kunne vært løst på annet vis, med mindre inngripende midler, sier Storeng. 

Hun legger også til at retten skal legge til grunn tiltaltes situasjonsforståelse der og da. 

Storeng ba om 60 dagers ubetinget fengsel for den tiltalte politimannen.

Hendelsen 

Hendelsen fant sted ved den kombinerte Esso- og Deli de Luca-filialen i Kongsberg, natt til 30. oktober 2022, etter at hovedfornærmede Simensen og flere av vennene, var kommet dit for å bli kjørt hjem etter en kveld på byen, står det i dommen fra tingretten. Nede på bensinstasjonen tok en vekter kontakt med politiet, og forklarte at han hadde blitt drapstruet av Simensen tidligere på kvelden, og at han hadde dratt en finger over strupen mens han så på ham. 

Rett forut for samtalen kom Simensen og en av hans venner. Vekteren opplyste at det var Simensen som hadde kommet med truslene. På et tidspunkt skal Simensen ha ropt «hold kjeft, hold kjeft» mens vekteren snakket med politiet. Vekteren svarte «tror du ikke jeg tar drapstrusler på alvor?». Simensen og kameraten gikk deretter rundt politibilen og opp mot der vekteren snakket med politiet. 

Den tiltalte politimannen gikk like etter ut av en annen politibil, og fortalte i tingretten at han ønsket å få opplysninger om situasjonen og ta personalia. Tiltalte tok kontaktgrep på Simensen, og forklarte i avhør at han samtidig sa «kan ikke du bli med bort hit litt?». I retten var han usikker, men tror det var det som ble sagt. 

Simensen trakk til seg armen raskt, tok noen skritt tilbake, og sa «ikke rør meg». Det gikk deretter svært kort tid, anslagsvis tre sekunder, før tiltalte la Simensen i bakken. Tingretten la til grunn at tiltalte ikke sa noe mer etter at Simensen dro til seg armen. Tiltalte forklarte dette med at en i en slik situasjon er avhengig av et overraskelsesmoment overfor den man søker å få kontroll på. 

Deretter fulgte et basketak hvor tiltalte brukte både pepperspray, slag og batong. 

LES OGSÅ: Her er dommen som frikjente politimannen

Powered by Labrador CMS