Over 500 midlertidige i politiet

Selv om statsansatte skal ansettes fast, er det nå like mange midlertidig ansatte i politietaten, som hele Finnmark politidistrikt har ansatte.

MOTTAKSSENTER: Krigen i Ukraina førte til flere midlertidige stillinger i Politiets utlendingsenhet (PU). Her fra Nasjonalt mottakssenter i Råde.
Publisert Sist oppdatert

Ved utgangen av mai var det totalt 517 midlertidig ansatte i politiet. Aller flest var politifolk, som stod for litt over 300 av ansettelsene.  

Til sammenligning jobber det 507 personer i Finnmark politidistrikt.  

– Løser ekstraordinære oppdrag

De midlertidige stillingene finnes til tross for at hovedregelen er at statsansatte skal ansettes fast

Fungerende avdelingsdirektør Hallvard Holm Brenna i Politidirektoratet bekrefter til Politiforum at regelen også gjelder i politiet.

Han sier fast ansettelse er tilfellet for flertallet av de rundt 18.000 ansatte i etaten.

– På generelt grunnlag er det slik at politiet vil kunne benytte midlertidige stillinger for å dekke opp for faste ansatte som er i permisjon, i tilknytning til sesongarbeid, eller i tilfeller hvor det bevilges midlertidige midler for å løse ekstraordinære oppdrag, sier Holm Brenna.

Han trekker frem at eksempler på dette de siste årene har vært ekstraordinære behov knyttet til utførelse av grensekontroll under koronapandemien og til registrering av flyktninger fra Ukraina.

PU topper statistikken

Det er nettopp Politiets utlendingenhet (PU) som har flest midlertidig ansatte i politietaten. 

Her håndterer 129 midlertidig årsverk PUs Ukrainaoppdrag. Det forteller PU-sjef, Arne Jørgen Olafsen.

FLEST MIDLERTIDIGE: Arne Jørgen Olafsen, leder av Politiets utlendingsenhet, som har flest midlertidig ansatte i politiet.

– PU fikk allerede i februar og mars 2022 ansvar for å håndtere en stor del av politiets oppgaver knyttet til de fordrevne fra krigen i Ukraina. En av forutsetningene for oppdraget har hele tiden vært at det er av midlertidig karakter, skriver han i en e-post til Politiforum.

Videre heter det at det vil si at bevilgninger, ansettelsesforhold, noen lokasjoner og andre beredskapstiltak er tidsbegrenset. 

– Konkret er det flere ganger i året dialog med POD om blant annet prognoser for ankomster, beredskapsnivå, økonomiske rammer og andre forventninger til hvordan oppdraget skal løses, skriver Olafsen.

Både ulemper og fordeler

PU-sjefen sier det både er ulemper og fordeler med at et så stort og langvarig oppdrag skal løses ved hjelp av mange midlertidige ansatte. 

– Ulempene er først og fremst knyttet til høyere turnover enn normalt og at vi i perioder har brukt uforholdsmessige mye ressurser på rekruttering og opplæring. Fordelene er at organisasjonen blir mer fleksibel mot oppgaver og bevilgningsnivå enn vi ville ha vært dersom alle hadde vært fast ansatte, skriver han videre.

Han legger til at PU har solid erfaring med store variasjoner i antallet asylankomster og tvangsreturer. 

– Således har vi også smertelig erfaring med variasjon i bevilgninger og nødvendig systematisk nedbemanning. Midlertidige løsninger gjør PU mindre utsatt for fremtidige radikale nedbemanninger enn vi ville ha vært dersom alle hadde vært ansatt på permanent basis, skriver Olafsen avslutningsvis.

God nummer to

Det er Innlandet politidistrikt som har nest flest midlertidige ansatte.

– Vi har for tiden relativt mange midlertidige ansatte, bekrefter Siri Stai Vesterås, leder for stab for virksomhetsstyring i en e-post til Politiforum.

Hun legger til at dette skyldes flere faktorer, men at hovedårsaken er en svært krevende økonomisk situasjon og behovet for å raskt kunne ta ned bemanning hvis den økonomiske situasjonen krever det. 

HAMAR: På Hamar ligger den største politistasjonen i Innlandet politidistrikt.

– Vi står også i en organisasjonsendring med vurdering av fremtidig behov. Varige behov skal dekkes gjennom varige løsninger som eksempel faste stillinger, og våre vurderinger knyttes blant annet til om behovene er varige eller midlertidige. Da er det viktig å ha så mye fleksibilitet som mulig i påvente av endelig avklaring om framtidig behov, skriver hun.

 Organisasjonsgjennomgangen skal være ferdig i løpet av 2024.

Mens Sør-Vest politidistrikt, som har tredje flest midlertidige, trekker frem at distriktet har til enhver tid en del ansatte ute i permisjon. 

– Disse stillingene dekkes da naturlig opp med vikariater i perioden som den ansatte er i permisjon. Vi har i tillegg noen ansatte som er på midlertidige midler, for eksempel i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina, skriver Truls Wessel, som er fungerende avdelingsdirektør for HR og HMS i distriktet. 

Powered by Labrador CMS