FRIHET TIL Å VELGE: Nå skal politifolk selv få velge hva slags uniform de bruker, fastslår Politidirektoratet. Uniformsreglementet gir ikke lenger krav om type uniform koplet opp mot tjenestepersonens biologisk kjønn.

Innfører kjønnsnøytralt uniformsreglement i politiet

Politifolk skal nå selv få velge hvilke uniformer de ønsker å bruke, uavhengig av biologisk kjønn. Det skriver Politidirektoratet i en melding på politiets intranett «Kilden» torsdag.

Publisert

«Beslutningen er i tråd med samfunnsutviklingen og diskrimineringslovgivning», heter det i meldingen.

— Viktig steg

Tidligere har politiets uniformsreglement slått fast at der uniformen er ulik mellom kjønnene, skal politifolk bruke uniformen som er godkjent for vedkommendes kjønn.

Denne setningen er nå fjernet av ledelsen i Politidirektoratet.

VIKTIG ENDRING: Torgeir Haugen I POD slår fast at samfunnsutviklingen gjør endringen av uniformsreglementet naturlig.

— Uniformsreglementet oppdateres for å reflektere samfunnsutviklingen og for at politiets praksis skal være i tråd med diskrimineringslovgivningen om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet.

Politidirektoratet skriver på politiets nettsider at «endringen i uniformsreglementet er et viktig steg i arbeidet med mangfold og inkludering i etaten og i oppfølgingen av handlingsplan for mangfold, dialog og tillit».

Kjønnsnøytrale garderober

«Neste steg er å se på muligheter for å opprette kjønnsnøytrale toaletter og garderober», heter det i meldingen.

— Politiet skal ha et åpent, trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte. I tillegg er tillit avgjørende for at politiet skal være en attraktiv arbeidsgiver og skal kunne rekruttere personer fra alle deler av befolkningen, sier Haugen.

— Det viktigste fremover er at uniformen bæres korrekt og passer vedkommende. Vi ønsker å gi politiets ansatte et tydelig signal på at man selv bestemmer hvilken uniform som passer til hvem man er, avslutter Haugen.

Powered by Labrador CMS