Hans Vik: Ønsker at Staten krever inn erstatning for politifolk

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt reagerer sterkt på at Kontoret for voldsoffererstatning mener politifolk må finne seg i å bli spyttet i ansiktet og bli utsatt for hepatitt C-smitte. Han ønsker at Staten trer inn i krav der politifolk blir tilkjent erstatning for påførte skader under tjeneste.

ØNSKER PRAKSISENDRING: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt mener Staten bør tre inn i alle krav der politifolk blir tilkjent erstatning av retten.
Publisert Sist oppdatert

Dette også for å unngå at utestående krav som politifolk har mot kriminelle og som ikke blir gjort opp, skal utløse inhabilitet for de samme polititjenestepersonene.

Politiforum skriver i dag om politibetjent Frank Bornø Olufsen som daværende politibetjent i Sør-Vest politidistrikt under et ordensoppdrag i november 2021 ble spyttet i ansiktet og bevisst utsatt for mulig hepatitt C-smitte av skadevolder.

I etterkant er Olufsen tilkjent 20.000 kroner i oppreisningserstatning av Sør-Rogaland tingrett, mens Kontoret for voldsoffererstatning ikke vil forskuttere erstatningen og sørge for oppgjør til politimannen. Det gjør at det kan ta mange år før erstatningen blir betalt, dersom den noen gang blir gjort opp.

– Jeg som politimann kan jo bli inhabil i forhold til skadevolder, som er en kjent kriminell i rusmiljøet i distriktet. Plutselig blir jeg stående på et åsted der det viser seg at han har gjort noe straffbart, og så kan jo jeg i teorien tenke at «Hm, hvis jeg anmelder ham for dette forholdet her, kommer jo jeg selv enda lenger bak i køen i forhold til de 20.000 som han skylder meg.». Det blir jo helt feil, sier Olufsen til Politiforum. 

Han mener arbeidsgiver derfor bør overta kravet.

– Så får heller arbeidsgiver ta den risikoen knyttet til at man kanskje ikke får inn de pengene, sier han.

SPYTTET I ANSIKTET: Politimannen Frank Bornø Olufsen i Sør-Vest politidistrikt ble spyttet i ansiktet av en person som hadde hepatitt C.

Frykter juridiske floker

Politimesteren i Sør-Vest er helt enig.

– Det er viktig for politirollen at en polititjenesteperson er så ubundet og uavhengig som mulig. Å ha et slikt sivilt krav stående mot en person som man har hatt en politifaglig og profesjonell relasjon til, og kanskje kan få mer med å gjøre, det er noe som er ganske enkelt å unngå. Det er jo ikke snakk om veldig mange saker. Dette kan vi enkelt rydde av veien ved at Staten trer inn i kravene og forfølger de videre, slik at den enkelte tjenesteperson slipper dette, sier Hans Vik i et intervju med Politiforum.

– En slik inhabilitet kan jo skape problemer ved senere saker der det blir reist som en motforestilling i en rettslig prosess i bakkant?

– Det er jo det som er mitt poeng. Noen vil kanskje mene at dette bare er av teoretisk interesse. Men på en liten plass og et stort beløp, vil dette kanskje kunne utgjøre en relasjon mellom to personer som vi kanskje ikke kan se helt bort fra. Det er viktig å understreke at vi da setter det helt på spissen, som et tenkt teoretisk tilfelle. Men neste gang en polititjenesteperson treffer samme person og skal anmelde vedkommende for et nytt forhold, kan man jo bli fristet til å droppe det fordi det da er mer sannsynlig at vedkommende får de pengene som gjerningspersonen skylder i erstatning, svarer Vik.

– Reagerer sterkt

Han er imidlertid aller mest opptatt av å få fram at han er sterkt uenig i beslutningen som sådan, der Kontoret for voldsoffererstatning ikke vil tre inn i erstatningskravet til politibetjent Olufsen etter at han på oppdraget i Sandnes i november 2021 ble utsatt for mulig hepatitt C-smitte. 

Som en konsekvens kunne den daværende politibetjenten i Sør-Vest politidistrikt ikke ha fysisk nærkontakt med sine små barn og kone i over tre måneder.

AVSLAGET: 21. november i år besluttet Kontoret for voldsoffererstatning å avslå søknaden fra politibetjent Frank Bornø Olufsen. Politimester Hans Vik mener kontoret burde ha kommet fram til en annen konklusjon.

– Jeg reagerer ganske sterkt på dette, spesielt når du tenker på de konsekvensene som dette får for vedkommende tjenesteperson som har fått denne risikoen påført på jobb for samfunnet. Han er ikke der for egeninteresse, han er ikke der fordi han vil det, han er der fordi han har en jobb å gjøre for samfunnet. Da tenker jeg at samfunnet skal stå opp for og kompensere han for dette, når slikt som dette skjer, sier politimesteren til Politiforum.

Uenig i skjønnsutøvelsen

Hans Vik erkjenner at Kontoret for voldsoffererstatning har rom for å utvise skjønn, men mener at kontoret her har gjort en feilvurdering.

Jeg er ikke enig i skjønnsutøvelsen. Jeg mener at man undervurderer konsekvensene som tjenestepersonen og familien hans er påført.

– Jeg er ikke enig i skjønnsutøvelsen. Jeg mener at man undervurderer konsekvensene som tjenestepersonen og familien hans er påført. En så sterk begrensning i fysisk kontakt med kone og små barn over tre måneder for å unngå å smitte dem med Hepatitt er en konsekvens som etter mitt skjønn burde ligget innenfor vilkårene for erstatning. Skaden er påført på en rå og kynisk måte under en lovlig tjenestehandling, sier Vik.

– Hvem bør ta ansvaret for at Staten trer inn i kravene når politifolk blir tilkjent oppreisningserstatning for ting de har vært utsatt for i tjenesten?

– Uten at jeg har kontroll på finjussen i dette, er det vel en anledning for Kontoret for voldsoffererstatning til å kunne tre inn i slike krav som dette. Dette er noe som bør dekkes inn denne veien, når det er folk som på annen måte ikke kan betale erstatningen de er idømt. Og i alle fall i slike tilfeller som dette.

Håper på POD-bistand

– Er det slik at du håper at Politidirektoratet (POD) skal gi dere litt drahjelp på dette?

– Jeg håper jo at Politidirektoratet deler mine oppfatninger av dette. 

– Har du diskutert saken med dem?

– Nei. Dette er mitt syn og det er mine refleksjoner og reaksjon på bakgrunn av denne konkrete saken. Dette er jo en av mine ansatte. Det kan ikke være slik som dette, svarer Vik.

HAR IKKE SVART: Politimester Hans Vik håper Politidirektoratet vil engasjere seg i saken og bidra til at Staten trer inn i alle erstatninger som politifolk blir tilkjent i retten for skader de er påført i tjenesten. POD har foreløpig ikke kommentert saken.

Han mener det ikke er rett at politifolk selv skal sitte igjen med risikoen for å bli inhabil og samtidig bli pålagt det praktiske ansvaret for å følge opp sakene.

– Dette er en ganske enkel ting å løse. Staten bør ta seg av kravet inn mot gjerningspersonen. Politifolk bør får slippe. Det er essensen i det jeg mener.

– Både prinsipielt, juridisk og rent praktisk?

– Ja. Og det rent følelsesmessige. Du skal som tjenesteperson få slippe å hele tiden bli påminnet at det stadig er noe du må gjøre, herunder at du må fornye dette kravet hvert tredje år for å unngå foreldelse. Det bør politifolk få slippe, helt enkelt, sier politimesteren i Sør-Vest.

Politidirektoratet hadde foreløpig ikke kommentert saken da denne artikkelen ble publisert. Stab for kommunikasjon (SKOM) i POD har opplyst at det på grunn av sykdom tar lenger tid å besvare pressehenvendelser enn vanlig.

Kontoret for voldsoffererstatning ønsker ikke å kommentere saken, gitt at det er levert en klage på avslaget.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS