Politimannskaper under en demonstrasjon utenfor Israels ambassade tidligere i oktober.

Frykter mer uro etter konflikten mellom Israel og Hamas: Innkaller politifolk fra hele landet til Oslo

Politimannskaper fra hele landet blir innbeordret til Oslo for å bistå med vakthold på ambassader, og jødiske og palestinske objekter i hovedstaden. Ni politidistrikter skal avgi to polititjenestepersoner hver.

Publisert Sist oppdatert

Hamas' terrorangrep mot Israel, og Israels påfølgende bombing av Gaza, har skjerpet sikkerhetssituasjonen også i Norge.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) opplyste i helgen at trusselnivået foreløpig er uendret, men at de er ekstra oppmerksomme på at trusselbildet her hjemme kan bli påvirket. 

Med dette bakteppet har Politidirektoratet (POD) imøtekommet Oslo politidistrikts forespørsel om bistand, og innbeordrer nå politimannskaper fra hele landet til hovedstaden.

Seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet (POD).

– Det handler om den totale situasjonen, kompleksiteten i den, og det omfattende trusselbildet. Oslo som hovedstad står i ekstraordinære utfordringer for tiden. En rekke demonstrasjoner og markeringer arrangeres nesten daglig. De har også mange objekter å passe på, som ambassader, jødiske og palestinske objekter. Så har Oslo også en del andre oppdrag i tillegg, eksempelvis Nordisk råd denne uka, og planlegging i forkant av Nobelprisutdelingen, sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i POD.

Flere markeringer

Den eskalerende konflikten i Midtøsten har allerede  påvirket hverdagen for Oslo-politiet ved flere anledninger.

Sent tirsdag 17. oktober måtte Oslo-politiet sende ut mannskaper til Israels ambassade, etter at nærmere 100 demonstranter samlet seg utenfor ambassaden.

Også en markering i regi av Palestinakomiteen utenfor Utenriksdepartementet, og en stor solidaritetsmarkering for Israel og Gaza foran Stortinget, krevde store politimannskaper.

– Situasjonen i Midtøsten medfører at vi har behov for stående vakthold på mange objekter. I tillegg må vi håndtere demonstrasjoner og mer akutte hendelser. Tanken fra politidistriktet er at de innlånte mannskapene skal brukes til objektsikring, mens politidistriktet skal håndtere demonstrasjoner og hendelser selv, med trent MIK-personell, sier Marius Bækkevar, leder for Oslo politiforening.

Planen om å styrke Oslo-politiet ble først omtalt av Sunnmørsposten. Nå er den endelige beslutningen tatt, og Oslo-politiet får bistand av politimannskaper fra Utrykningspolitiet (UP), samt alle politidistrikter unntatt Troms og Finnmark. 

Krevende ressurssituasjon

Mannskapene skal møte opp i Oslo allerede i overmorgen, torsdag 2. november. Schjelderup sier POD har forsøkt å skåne politidistriktene så godt det lar seg gjøre.

– Vi ønsker ikke å ta ut ressurser fra politidistriktene eller UP hvis det ikke er absolutt nødvendig, men akkurat nå er Oslo politidistrikt i en krevende situasjon. Vi er veldig klar over at mange politidistrikter er strukket på ressurser, og det har vi forsøkt å hensynta best mulig. Det er heller ikke det største ressursuttaket det er snakk om. Vi har lagt oss på et minimum, og jeg håper at vi kan fortsette der, og at vi kan avslutte bistanden dersom situasjonen utvikler seg positivt, sier han.

Etter det Politiforum erfarer, vil Oslo politidistrikt få bistand av under 60 polititjenestepersoner. 

Politidirektoratet bekrefter tirsdag ettermiddag at hvert av de ni politidistriktene blir bedt om å avgi to tjenestepersoner hver.

– Ikke alle politidistriktene skal avgi mannskaper, og de som gjør det, gir et veldig lavt antall. UP er de som avgir flest mannskaper i denne situasjonen. Det er opp til de enkelte politidistriktene og UP å vurdere hvem som skal avgis.  Kompetansebehovet til personell som avgis, avklares med Oslo politidistrikt. Men vi forstår at det kan være utfordringer for ansatte å bli bedt om å jobbe langt hjemmefra på kort varsel, og håper på at dette lar seg gjøre på en fleksibel og praktisk måte, sier Schjelderup.

Politi på stedet da organisasjonen «Med Israel for fred» (MIFF) holdt en støttemarkering for Israel på Eidsvolls plass i Oslo 15. oktober.

Bekymret for de gjenværende

Marina Sørgård er lokallagsleder for Politiets Fellesforbunds (PF) lokallag i Nordland politidistrikt. Hun sier en presset økonomi allerede har satt politidistriktet i en krevende bemanningssituasjon.

– Vi har hatt en vakansepolitikk lenge, og holder stillinger ledige. Det er krevende å stå i den situasjonen vi har nå. Det vi bekymrer oss for, er belastningen på de gjenværende mannskapene hos oss, hvis vi skal begynne å avgi folk over flere uker, sier Sørgård.

Hun understreker at det ikke handler om at distriktet ikke ønsker å bistå.

– Men slik situasjonen er nå, har vi egentlig ikke mulighet . Dette er problematisk, spesielt når vi vet at vi har over 400 ledige politifolk som står klar for å jobbe i politiet. Jeg synes de kan ansette disse før de begynner å beordre ansatte fra andre politidistrikter som har det tøft økonomisk, sier hun.

Kun i helgene

Seksjonssjef Schjelderup understreker at uttaket av mannskaper fra distriktene vil bli gjort så lite inngripende som mulig.

– Mannskapene skal heller ikke avgis på ukesbasis, men vil bli konsentrert opp mot helger. Oslo vil selv disponere mannskapene. Vi følger situasjonen fortløpende, mens Oslo tar de taktiske vurderingene. Foreløpig tidsperspektiv er en måned, altså de neste fire helgene, men det vil være ukentlige vurderinger om bistandsbehovet, sier han.

Schjelderup sier det er planlagt et informasjonsmøte i morgen mellom Oslo politidistrikt og de avgitte mannskapene.

---

 31.10.2023, klokka 15.49: Saken er oppdatert med informasjon fra Politidirektoratet om antallet polititjenestepersoner som skal innbeordres fra hvert av de ni berørte politidistriktene.

Powered by Labrador CMS