Fremskrittspartiet vil kreve avklaring fra justisministeren om PST-budsjettet

Helge André Njåstad (Frp) stiller spørsmål ved om PST har redusert operativ evne som følge av den dårlige økonomiske situasjonen. – Jeg vil kreve en avklaring fra justisministeren, sier han.

Helge André Njåstad (helt til høyre) vil kreve en avklaring fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om PSTs budsjettsprekk.
Publisert

– Det er ikke spesielt tillitsvekkende med en justisminister og sjef-PST som kjekler om overforbruk og underskudd på et budsjett som ikke går i hop. Det vitner om mangel på kontroll og oversikt med det særorganet i Norge som blant annet skal avverge terror, sabotasje og spionvirksomhet, sier Helge André Njåstad.

Uttalelsen fra justiskomitéens leder faller etter at Politiforum torsdag avslørte at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har økonomiske utfordringer, som følge av et overforbruk i 2023 og en budsjettsprekk så langt i år.

– Kan alltid gjøre mer

Overfor Politiforum bekreftet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl da at PSTs økonomiske utfordringer ikke er løst ved hjelp av den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 150 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. 

Hun mener PST også må utvise budsjettansvarlighet. 

– Det er alltid slik i denne bransjen at man alltid kan gjøre mer. Det er PST som må vurdere hvilken risiko som er akseptabel å ha og hvordan de vil prioritere de ressursene de har til rådighet, sier Mehl.

– Ingen tar tydelig ansvar

Njåstad sier at hans parti, uavhengig av årsaken til overforbruket, ikke vil akseptere redusert kapasitet hos PST.

Jeg vil kreve en avklaring fra justisministeren om PST faktisk har, eller vil få, redusert operativ evne som følge av dette budsjettrotet.

– Det store spørsmålet er om PST nå har redusert operativ evne, og om Norge dermed er mer utrygt, som følge av dette budsjettrotet? Spesielt i den tiden vi nå er inne i, tror jeg veldig mange vil bli bekymret dersom PST ikke kan jobbe for full maskin. Jeg vil kreve en avklaring fra justisministeren om PST faktisk har, eller vil få, redusert operativ evne som følge av dette budsjettrotet, sier han.

Njåstad sier videre at han registrerer at hverken PST-sjef Gangås eller Mehl tar et tydelig ansvar over situasjonen.

– Og det er muligens noe av kjernen i problemet her, at vi har to toppledere som nekter å ta eierskap over en situasjon som de faktisk har det formelle ansvaret for.

– Regjeringens ansvar

Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth, reagerer også på Politiforums avsløring.

Mari Holm Lønseth.

– Det er til sist regjeringen som har ansvar for at politiet og PST har ressurser nok. Det er regjeringen som må vurdere hvilken risiko de mener er akseptabel. Stortinget må kunne stole på at regjeringens foreslåtte bevilgning faktisk er tilstrekkelig for å håndtere den trusselsituasjonen landet står i, sier hun.

Lønseth, som også sitter i justiskomiteen på Stortinget, sier PST må ha tilstrekkelige ressurser til å håndtere den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Høyre har over tid påpekt at regjeringen har kommet bakpå, og at ressurssituasjonen i politiet generelt har blitt svært presset under denne regjeringen. Jeg håper regjeringen fremover faktisk vil lytte mer til folka som har skoene på. Det gjelder også i denne saken, sier hun.

Powered by Labrador CMS