BELYST I 2020: Etter en avsløring i 2020 har uønsket seksuell oppmerksomhet vært et fokus for Politihøgskolen.

Fortsatt mye uønsket seksuell oppmerksomhet blant politistudentene

Andelen kvinnelige studenter ved Politihøgskolen som sier de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, har ikke gått ned etter avsløringene i 2020 ifølge Khrono.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg synes det er bekymringsfullt og ser på det med stort alvor, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen (PHS) til Khrono.

PHS skjerpet reglene etter en forskningsrapport som for tre år siden avdekket ukultur.

Ingen nedgang

En ny undersøkelse gjennomført av konsulentselskapet Rambøll blant 635 studenter i vår, viser ingen nedgang i uønsket seksuell oppmerksomhet blant studentene.

17, 9 prosent av kvinnelige studenter svarer at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året, mot 15,4 prosent høsten 2020. Andelen for begge kjønn er 13,6 prosent, mot 11 prosent i 2020. Grunnet feilmarginer, anses omfanget i 2023 å være på nivå med 2020.

NULLTOLERANSE: Stokkedal er ikke fornøyd med tallene fra undersøkelsen.

Majoriteten av den uønskede atferden går på uønskede seksuelle kommentarer/kroppsspråk eller uønsket fysisk berøring fra medstudenter, i sosiale lag der det ble drukket alkohol.

Sju av ti sa det var er snakk om enkeltstående hendelser.

Men det er også uønsket oppmerksomhet fra lærere, instruktører og overordnede. Kun én av fem har meldt fra når slikt skjer.

Leder Alexander Stokkedal i PF Politistudentene sier det er uakseptabelt.

– Vi blir drillet ifra dag én i at det er nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet, både på Politihøgskolen og i etaten. Og at det er såpass mange som opplever det, viser at det fortsatt er en vei å gå, sier han.

---

 21.09.2023, klokka 15.11: En tidligere versjon av saken inneholdt en skrivefeil, hvor det sto ønsket og ikke uønsket oppmerksomhet fra lærere, instruktører og overordnede.

Powered by Labrador CMS